Vidzemes Augstskola vērienīga pētnieciska projekta ietvaros izstrādās rīcības modeļus, kas stiprinās pilsonisko sabiedrību Latvijā

VPP

 

 

 

Lai veicinātu Latvijas sabiedrības saliedētību un pilsonisko līdzdalību, Vidzemes Augstskola ir sākusi īstenot trīsgadīgu pētniecisko projektu “Vērtības darbībā: atbildīgas, drošas un izglītotas pilsoniskās sabiedrības attīstība ar pētniecību un rīcības modeļu izstrādes palīdzību” (projekta Nr.  VPP-IZM-2018/1-0013). 

 

Projektā plānots pētīt mūsdienu pilsoniskās līdzdalības formas, tai skaitā tās, kas attīstās tiešsaistes vidē; līdzšinējo valsts politiku un valsts pārvaldes kultūru pilsoniskās sabiedrības attīstības kontekstā; pilsoniskās līdzdalības kultūru mūsdienu un vēsturiskajā kontekstā un Eiropas Savienības pārvaldības un normatīvo aktu aspektus šīs tēmas kontekstā. Pētniecībā Vidzemes Augstskolas partneris būs Rīgas Stradiņa universitāte.


“Jau kādu laiku pētniecības un studiju līmenī strādājam ar jautājumiem, kas ir saistīti ar sabiedrības drošību. Nekādi ieroči, dārga militārā tehnika nespēs aizsargāt sabiedrību, kas iekšēji nejutīsies droša un par sevi pārliecināta,” skaidro projekta vadītājs, Vidzemes Augstskolas rektors Dr. hist. Gatis Krūmiņš. “Šī projekta īstenošana mums paver lieliskas iespējas atrast zinātniskas atbildes tiem izaicinājumiem, ko 21.gadsimtā ienesusi pieaugošā turbulence informatīvajā telpā un dažādu vērtību sistēmu sadursmes globālajā pasaulē.”


Projekts ne tikai sniegs jaunas zināšanas par pilsonisko sabiedrību Latvijā dažādos griezumos, bet arī šo zināšanu lietojumu demokrātisko procesu stiprināšanā. Proti, projekta gaitā tiks izstrādāti un aprobēti rīcības modeļi, kurus varēs izmantot politikas veidotāji pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas pasākumu izstrādei.


Projekts ir daļa no valsts pētījumu programmas “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” un tā izstrāde notiks līdz 2021. gada 30. novembrim. Projekta kopējās izmaksas ir 599 839 eiro.

 

ViAStradiņi