Hanna Mihailova

Mg.soc.d.
HESPI zinātniskā asistente
Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts (HESPI)

hanna.mihailova@va.lv