Helga Ķemme

MŪŽIZGLĪTĪBAS KOORDINATORE
Biznesa studiju virziena speciāliste
Sabiedrības zinātņu fakultāte
Zināšanu un tehnoloģiju centrs

helga.kemme[at]va.lv

64207227, 28374150 (mūžīzglītības koordinatore)

22474573 (Biznesa studiju virziena speciāliste)