Inese Ebele

Mg.sc.soc., Mg.oec.
ViA Padomes locekle
Lektore
Sabiedrības zinātņu fakultāte
ViA Padome

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Cilvēkresursu vadība; Problēmu risinājumu projekts; Ievads uzņēmējdarbībā; Uzņēmuma vadības procesa modelēšana; Prakse uzņēmumā II; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Cilvēkresursu vadība un analīze; Starptautiskā cilvēkresursu vadība