Inguna Kucina

Mg.oec.
Zināšanu un tehnoloģiju centra direktore
Mūžizglītības projektu vadītāja
Zināšanu un tehnoloģiju centrs