Iveta Auniņa

Mg.sc.soc.
Multimediju laboratorijas vadītāja
Digitālās komunikācijas satura speciāliste
Administratīvais departaments
Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts (HESPI)