Jānis Bikše

Mg.oec.
Lektors
HESPI zinātniskais asistents
Inženierzinātņu fakultāte
Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts (HESPI)

Docēti studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Ekonomikas pamati un loģistika; Ekonomikas pamati IT uzņēmumos; IT menedžments; Ekonomikas pamati;

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Ekonomikas pamati IT uzņēmumos; IT menedžments; Klientu vadības sistēmas;