Jānis Lapers

datorspeciālists
Administratīvais departaments

janis.lapers@va.lv
datori@va.lv
26246240

Tērbatas ielā 10, 206. kab.

IT atbalsts, datortehniskais nodrošinājums, programmatūra auditorijās un darbinieku darba vietās.