Jānis Lapers

datorspeciālists
Administratīvais departaments

Tērbatas ielā 10, 206. kab.

IT atbalsts, datortehniskais nodrošinājums, programmatūra auditorijās un darbinieku darba vietās.