Kristīne Meldere

Bc.oec.
INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU STUDIJU VIRZIENA UN INŽENIERZINĀTŅU STUDIJU VIRZIENA STUDIJU SPECIĀLISTE
Inženierzinātņu fakultāte