Laura Fišere

Mg.theol.
Tehnoloģisko projektu vadītāja
Inženierzinātņu studiju virziena direktora vieniece studiju programmā "MEHATRONIKA"
Inženierzinātņu fakultāte
Zināšanu un tehnoloģiju centrs