Laura Fišere

Mg.theol.
Tehnoloģisko projektu vadītāja
Inženierzinātņu fakultāte
Zināšanu un tehnoloģiju centrs