Lauris Rozenbaks

Bc.sc.comp.
programmētājs
Administratīvais departaments

ViA tīmekļa sistēmu programmējuma koda uzturēšana, labojumi, jaunu tīmekļa sistēmu izstrāde, moodle.va.lv atbalsts.