Ligita Kūle

HESPI zinātniskā asistente
Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts (HESPI)