Madara Narņicka 

Bc.oec.
Sabiedrības zinātņu projektu vadītāja
Inženierzinātņu fakultāte
Zināšanu un tehnoloģiju centrs