Madara Narņicka 

Bc.oec.
Sabiedrības zinātņu projektu vadītāja
Inženierzinātņu fakultātes studiju lietvede (ilgstošā prombūtnē)
Inženierzinātņu fakultāte
Zināšanu un tehnoloģiju centrs