Modris Apsītis

Sabiedrisko attiecību speciālists
Administratīvais departaments

modris.apsitis@va.lv

26182244