Renāte Frīdvalde

Vecākā lietvede Studiju administrēšanas grupā
Administratīvais departaments

renate.fridvalde@va.lv

26182255