Tālis Vigo Pumpuriņš

Dr.hist.
Docents
Sabiedrības zinātņu fakultāte

talis.pumpurins[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

Docētie studiju kursi: 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Prakse uzņēmumā I, III; Rīgas kultūras vēsture; Muzeju darbības pamatprincipi;