Madara Prata

Ar ko Jūs šobrīd nodarbojaties ikdienā?  

Šobrīd esmu bērnu kopšanas atvaļinājumā un mana ikdiena paiet rūpējoties par ģimeni.

Kas Jūs mudināja studēt Vidzemes Augstskolas doktorantūras programmā?  

Pirms uzsāku studijas Vidzemes Augstskolā, es studēju doktorantūrā Bogazici Universitātē, Stambulā. Lai gan tā ir viena no pasaules labākajām augstskolām, pāriet uz Vidzemes Augstskolu mani motivēja vairāki faktori. Pirmkārt, ar savu pētījumu vēlējos nest Latvijas vārdu pasaulē. Otrkārt, uzsākot pētījumu, jutu vajadzību pēc tehnoloģiskiem risinājumiem un šajā jomā Vidzemes Augstskolā ir spēcīga IT fakultāte. Un, treškārt, Vidzemes Augstskola ir ļoti pretimnākoša doktorantiem. Man bija milzīgs atbalsts visā doktorantūras studiju procesā, par ko esmu ļoti pateicīga savai darba vadītājai Sarmai Cakulai, Vidzemes Augstskolas kolēģiem un personālam. Man tika dota arī iespēja kļūt par lektori un īstenot savu sapni - strādāt ar studentiem.  

Kas bija sarežģītākais Jūsu promocijas darba izveidē?  

Pats promocijas darba izveides process ir ļoti sarežģīts – atrast mūsdienīgu, aktuālu, noderīgu, bet neizpētītu tēmu ir ļoti sarežģīti. Tālākais prasa ļoti lielu neatlaidību un pašdisciplīnu, ja ir apņēmība, tad tas ir izdarāms. Galvenais - nedrīkst padoties!  

Kādi ir galvenie  secinājumi Jūsu promocijas darbā?   

Galvenais secinājums – komunikācijā izmantojot tehnoloģiskos rīkus (strādājot attālināti), darbiniekus ir iespējams motivēt un tehnoloģiskie risinājumi to var veicināt. Diemžēl, ne visiem vadītājiem ir dabas dots talants veiksmīgi motivēt savus darbiniekus. Manā darbā ir atrodami ieteikumi uzņēmumu vadītājiem, kā arī tehnoloģisks risinājums, lai šo problēmu risinātu.  

Pastāstiet par savu pieredzi, piedaloties konferencē ASV?  

Tā bija konference Las Vegasā. Šī bija ļoti interesanta pieredze, pirmkārt, jau tādēļ, ka tas notika Covid-19 pandēmijas vidū. Tajā laikā visas konferences notika tiešsaistē. Šajā konferencē bija daudz un dažādi drošības pasākumi, un organizatori bija lieliski pastrādājuši. Bija vērtīgi prezentēt mūsu pētījumu sava izpētes lauka ekspertiem un arī citiem kolēģiem. Atgriezeniskā saikne bija ļoti noderīga un pētnieki aktīvi iesaistījās diskusijās. Es varu secināt, ka man konferences, kas notiek dzīvē, ir noderīgākas, jo tiek veidoti kontakti un ir iespēja vairāku dienu laikā diskutēt par sev interesējošiem jautājumiem. Uzzināju nozares aktuālos pētījumus un guvu pārliecību par savu jomas izpratni un zināšanām. Ap šo laiku jau varēju iesaistīties diskusijās par mašīnmācīšanās pētījumiem un tas man deva lielāku pašpārliecinātību, rakstot savu disertāciju. 

 
Kāds ir Jūsu nākamais profesionālās darbības mērķis, kuru vēlaties īstenot?  

Pirmkārt, es vēlos turpināt lektores darbu Vidzemes Augstskolā, mani ļoti aizrauj darbs ar studentiem. Otrkārt, pēc tam, kad mana meitiņa būs paaugusies un es spēšu tam veltīt daudz vairāk laika, es vēlētos kļūt par savas jomas eksperti. Jau šobrīd mani uzmeklē ārzemju zinātnieki un atsaucās uz manām publikācijām. Būtu vērtīgi turpināt iesākto darbu un īstenot manas ieceres. Ļoti noderīgi bija komentāri un idejas pašas disertācijas aizstāvēšanā. Man ir radušās daudz dažādas idejas un pārdomas.