VIDZEMES AUGSTSKOLA
izsludina konkursu uz vakanto amatu Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūtā:
pētnieks – 1 vieta (komunikācijas zinātnes nozare, apakšnozare Komunikācijas teorija)
Prasības pretendentiem: doktora grāds atbilstošā nozarē, iepriekšēja pieredze atbilstošās nozares pētījumos, angļu valodas zināšanas.

Pretendentiem uz vakanto amatu līdz 27.01.2019. jāiesniedz rektoram adresēta pieteikuma vēstule (motivācija strādāt institūtā), izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, publikāciju saraksts, CV. Pieteikumu sūtīt augstskolas juristei-personāla speciālistei pa e-pastu agrita.somase@va.lv ar norādi „Konkurss uz zinātnisko amatu”; tālr.: 26186555. Samaksa atbilstoši konkrētajam veiktajam darbam.