VIDZEMES AUGSTSKOLA

(Reģ.Nr.LV90001342592)

izsludina konkursu uz vakanto

viesdocenta amatu

projektā “Jaunu maģistra studiju programmu izveide un aprobācija Vidzemes Augstskolas starptautiskās konkurētspējas veicināšanai”, projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/011

(uz noteiktu laiku – līdz 2023.gada 30.novembrim)

Prasības pretendentam:

 • Doktora grāds ekonomikā;
 • Pieredze tūrisma nozares studiju kursu docēšanā angliski maģistra līmeņa studiju programmās;
 • Pieredze tālākizglītības darbā ar pieaugošo auditorijām;
 • Pieredze studiju kursu docēšanā tiešsaistē un iepriekšēja pieredze lietot kādu no tiešsaistes studijām nepieciešamajām tehnoloģijām (Webex, Zoom u.c.)
 • Pieredze darbā Moodle vidē;
 • Iepriekšēja pieredze tūrisma nozares pētījumos;
 • Teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas (apliecinājums par angļu valodas zināšanām C1 līmenī);
 • Labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Galvenie pienākumi:

 • Līdzdalība tūrisma virziena studiju programmas mērķu, rezultātu un programmas stratēģiskā pozicionējuma formulēšanā;
 • Līdzdalība tūrisma virziena studiju programmas saturiskā bloka izstrādē un kursa aprakstu apspriešanā;
 • Līdzdalība tūrisma virziena studiju programmas mārketinga kursu veidošanā, mācību ekskursijas kursa apraksta veidošanā, kā arī pēc nepieciešamības iesaiste citu kursu aprakstu veidošanā;
 • Izstrādāt studiju kursu saturu;
 • Docēt izstrādātos studiju kursus;
 • Konsultēt studentus;
 • Piedalīties docētāju pedagoģiskās pilnveides aktivitātēs;
 • Piedalīties studiju programmas intensīvo nedēļu pasākumos;
 • Piedalīties studiju programmas kvalitātes izvērtēšanā.

Atlīdzība: 34,52 EUR/h pirms nodokļu nomaksas, atbilstoši mēnesī nostrādāto stundu skaitam.

Pretendentiem motivācijas vēstuli-darbības redzējumu saistībā ar noteiktajiem darba pienākumiem, angļu valodas C1 līmeni apliecinoša dokumenta kopiju un CV sūtīt uz adresi Cēsu ielā 4, Valmierā, LV-4201 vai uz e-pasta adresi agrita.somase@va.lv ar norādi „Konkursam uz viesdocenta  amatu” līdz 2020.gada 11.jūnijam.