VIDZEMES AUGSTSKOLA
Reģ.Nr.LV90001342592

izsludina konkursu uz vakanto Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūta direktora amatu:

Prasības pretendentam:

 • doktora grāds inženierzinātnēs vai radniecīgā jomā;
 • vismaz viena gada pieredze zinātnisku organizāciju/struktūrvienību vai pētnieku grupu vadībā;
 • pētniecības darba pieredze (publikācijas);
 • zinātnes projektu sagatavošanas un vadības pieredze (starptautisku zinātnes projektu izstrāde un vadība tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī, kā arī citu valodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • dalība starptautiskās vai Latvijas zinātniskās, akadēmiskās vai profesionālās organizācijās;
 • Latvijas un ES normatīvo aktu pārzināšana zinātnes, pētniecības un akadēmiskajā jomā;
 • prasme zinātnes komunikācijā (partneru tīkls, komunikācija ar zinātniekiem, studentiem, sabiedrību, industriju, valsts pārvaldi un medijiem);
 • redzējums par Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūta attīstību, lai īstenotu institūta stratēģiskos mērķus un izstrādātu rīcības soļus mērķu sasniegšanai;
 • prasme vērtēt institūta zinātniskos sasniegumus un atskaitīties par tiem;
 • prasme veidot organizācijas/struktūrvienības zinātnes budžetu un efektīvi to izmantot;
 • prasme pārstāvēt Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūta intereses Vidzemes Augstskolā, Izglītības un zinātnes ministrijā u.c. saistošās institūcijās.

Ievēlēšanas periods amatā ir pieci gadi. Nepilns darba laiks (34 h/mēn.), samaksa 358,56 EUR mēnesī.

Pretendentiem uz vakanto amatu līdz 2020.gada 26.septembrim jāiesniedz pieteikuma vēstule, institūta attīstības redzējums, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, publikāciju saraksts, CV. Pieteikumu sūtīt augstskolas juristei-personāla speciālistei pa e-pastu agrita.somase@va.lv ar norādi „Konkurss uz institūta direktora amatu”; tālr.: 26186555.