VIDZEMES AUGSTSKOLA
Reģ.Nr.LV90001342592

izsludina konkursu uz vakantajiem amatiem Inženierzinātņu fakultātē:

  • docents – 1 vieta (zinātnes nozare Būvniecības un transporta inženierzinātnes, apakšnozare Būvkonstrukcijas)
  • docents – 1 vieta (zinātnes nozare Būvniecības un transporta inženierzinātnes, apakšnozare Ģeodēzija)

Pretendentiem uz vakanto amatu līdz 4.augustam iesniedz rektoram adresēta motivācijas vēstule, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, publicēto zinātnisko un metodisko darbu saraksts, CV. Pieteikumu sūtīt pa pastu augstskolas juristei-personāla speciālistei (Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201) vai pa e-pastu agrita.somase@va.lv ar norādi „Konkurss uz akadēmisko amatu”; tālr.:26186555. Samaksa atbilstoši konkrētajā akadēmiskajā gadā veiktajam darbam; stundas likme: docentam 11,24 EUR/h.