Vidzemes Augstskolas stratēģija un Ētikas pamatprincipi

Ar ViA stratēģiju 2016. - 2020.gadam tās pielikumiem, kā arī Ētikas kodeksu var iepazīties šeit:

Stratēģija

Vidzemes Augstskolas ētikas nolikums
Akadēmiskās ētikas komisija
 

 

ViA lēmējinstitūcijas
Bibliotēka

Vidzemes Augstskolas bibliotēka ir Vidzemes Augstskolas struktūrvienība ViA akadēmiskajai un zinātniskajai darbībai nepieciešamo informatīvo resursu plānošanas un piesaistes nodrošināšanai.

Bibliotēkas nolikums 

Bibliotēkas lietošanas noteikumi 
 

Publiskais pārskats

Pārskats par zinātnisko darbību Vidzemes Augstskolā 2016. gadā izdots saskaņā ar Latvijas Republikas Zinātniskās darbības likumu.

ViA zinātniskās darbības publiskajā pārskatā iekļauti nozīmīgākie dati par pētījumu kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem rezultātiem 2016. gadā. Pārskatā izmantoti dati no ViA akadēmisko un zinātnisko struktūrvienību pārskatiem par darbu 2016. gadā.

ViA Publiskais pārskats pieejams šeit.

Budžeta izdevumi

Vidzemes Augstskolas budžeta sadalījums un izlietojums 2016. gadā pieejams šeit.

Vidzemes Augstskolas studiju kvalitātes nodrošināšanas politika

Vidzemes Augstskolas studiju kvalitātes nodrošināšanas politika pieejama šeit

Videonovērošanas politika

Informāciju  par Vidzemes Augstskolas videonovērošanas politiku var uzzināt šeit. 

Reģistrēšanās Webex

Reģistrēšanās pamācība Webex pieejama šeit

Vidzemes Augstskolas personas datu apstrādes aizsardzības noteikumi

Vidzemes Augstskolas personas datu apstrādes aizsardzības noteikumi pieejami šeit

Privātuma politika

Vidzemes Augstskolas personas datu apstrādes aizsardzības noteikumi pieejami šeit

Sīkdatņu politika

Vidzemes Augstskolas sīkdatņu politika pieejami šeit