Vidzemes Augstskolas stratēģija un Ētikas pamatprincipi

Ar ViA stratēģiju 2016. - 2020.gadam tās pielikumiem, kā arī Ētikas kodeksu var iepazīties šeit:

Stratēģija

Vidzemes Augstskolas ētikas nolikums
Akadēmiskās ētikas komisija
 

 

Nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos amatos Vidzemes Augstskolā

Nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos amatos pieejams šeit

Vidzemes Augstskolas studiju kvalitātes nodrošināšanas politika

Vidzemes Augstskolas studiju kvalitātes nodrošināšanas politika pieejama šeit

Studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumi

Studiju virzieni ir Valsts likumdošanā noteikta studiju programmu klasifikācija (MK noteikumi Nr. 668 (4. pielikums)). Visi Vidzemes Augstskolas īstenotie studiju virzieni ir saņēmuši akreditāciju uz maksimālo termiņu.

2020./2021.akad.g:

Biznesa  vadība

Informācijas tehnoloģijas

Arhitektūra un būvniecība

Tūrisms un atpūta

Komunikācija un mediji

2019./2020.akad.g:

Biznesa  vadība

Informācijas tehnoloģijas

Arhitektūra un būvniecība

Tūrisms un atpūta

Komunikācija un mediji

Bibliotēka

Vidzemes Augstskolas bibliotēka ir Vidzemes Augstskolas struktūrvienība ViA akadēmiskajai un zinātniskajai darbībai nepieciešamo informatīvo resursu plānošanas un piesaistes nodrošināšanai.

Bibliotēkas nolikums 

Bibliotēkas lietošanas noteikumi 
 

Dzimumu līdztiesības plāns

Vidzemes Augstskolas dzimumu līdztiesības plāns apskatāms šeit

 

Budžeta izdevumi

Vidzemes Augstskolas budžeta sadalījums un izlietojums 2016. gadā pieejams šeit.

Publiskais pārskats

Pārskats par zinātnisko darbību Vidzemes Augstskolā 2021. gadā izdots saskaņā ar Latvijas Republikas Zinātniskās darbības likumu.

Vidzemes Augstskolas (ViA) zinātniskās darbības publiskajā pārskatā iekļauti nozīmīgākie dati par pētījumu kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem rezultātiem 2021. gadā. Pārskatā izmantoti dati no ViA akadēmisko un zinātnisko struktūrvienību pārskatiem par darbu 2021.gadā.

ViA Publiskais pārskats pieejams šeit.

Videonovērošanas politika

Informāciju  par Vidzemes Augstskolas videonovērošanas politiku var uzzināt šeit. 

Vidzemes Augstskolas personas datu apstrādes aizsardzības noteikumi

Vidzemes Augstskolas personas datu apstrādes aizsardzības noteikumi pieejami šeit

Privātuma politika

Vidzemes Augstskolas personas datu apstrādes aizsardzības noteikumi pieejami šeit

Sīkdatņu politika

Vidzemes Augstskolas sīkdatņu politika pieejami šeit