Izmēģinājuma datubāzes
proQuest Central un proquest Dissertations & thesis global

Uz laiku no 14.februāra līdz 15.aprīlim pieeja  divām ProQuest datubāzēm.

ProQuest Central

ProQuest Central nodrošina piekļuvi resursiem visās galvenajās studiju jomās, tostarp uzņēmējdarbībā, veselībā un medicīnā, sociālajās zinātnēs, mākslā un humanitārajās zinātnēs, izglītībā, zinātnē un tehnoloģijās un reliģijā. Kolekcijā ir iekļauti tūkstošiem pilna teksta zinātnisku žurnālu, avīžu, disertāciju, darba dokumentu, gadījumu izpētes u.c.ProQuest Dissertations & Theses Global

ProQuest Dissertations & Theses Global ietver 5,1 miljonu darbu no vairāk nekā 3100 universitātēm visā pasaulē.  Katru gadu tiek pievienoti gandrīz 200 000 jaunu darbu. Tā ir vienīgā kolekcija, kas nodrošina tiešu, tūlītēju piekļuvi pilna teksta absolventu darbiem.

Pamācības datu bāzes izmantošanā, informācijas meklēšanā šeit.

Par ProQuest Dissertations & Thesis Global šeit

Par ProQuest Central šeit

scite

SCITE citējamības datubāze palīdz pētniekiem labāk atklāt un novērtēt zinātniskos rakstus, izmantojot viedos citātus (Smart Citations). Viedie citāti ļauj lietotājiem skatīt, kā ir citēts kāds zinātniskais raksts, sniedzot citāta kontekstu un klasifikāciju, kurā norādīts, vai tas sniedz pamatotus vai pretrunīgus pierādījumus citētajam apgalvojumam. Platforma ietver vairāk nekā 900 miljonus citātu paziņojumu, norādot kādas metodes tiek izmantotas, kā arī sniegti argumenti, rezultāti, pretenzijas, datu kopas u.t.t. Interesanta iezīme ir atsauču pārbaudītājs: lietotāji var augšupielādēt savu darbu, lai noskaidrotu, vai kāda no viņu atsaucēm ir komentēta, kā arī sekot tam,  kā citi atsaucas uz tādiem pašiem pētījumiem, tādējādi uzlabojot savu pētījumu rezultātu kvalitāti.

Ceļveži SCITE izmantošanā šeit

Oxford University Press

Vienkopus Oxford University Press  materiāli par Covid-19: https://academic.oup.com/journals/pages/coronavirus

Ohio State University Press
Covid-19

Organizācijas EIFL (Electronic Information For Libraries) sadarbības partneri Eclat Engineering ir radījuši vietni, kurā vienkopus atrodamas saites uz dažādu izdevniecību brīvpieejas resursiem.

https://www.myloft.xyz/free-resources-for-covid-19/

JSTOR

JSTOR piedāvā 26 žurnālu  par Sabiedrības veselību (Public Health) arhīvus.

(pieeja pandēmijas laikā).

University of Michigan Press

University of Michigan Press  brīvpieejas kolekcijā  pieejamas 250 grāmatas gan lasīšanas režīmā gan ar  iespēju lejupielādēt (epub).

Brīvpieejas kolekcija