Aktuālā informācija

Cienījamie studenti, kolēģi,

Sākot no 22.11.2021., mēs atgriežamies pie darba drošajā režīmā – augstskolā klātienē var uzturēties tikai ar spēkā esošu Covid-19 sertifikātu par vakcināciju vai pārslimošanu.

 • Darbiniekiem, ierodoties ViA, rakstveidā ir jāapliecina, ka viņiem nav infekcijas slimības pazīmju un ka viņi nav bijuši kontaktā ar inficētām personām.
 • Visās telpās, izņemot dienesta viesnīcu istabiņās, kur atrodas vairāk par vienu personu, ir obligāti pareizi jālieto sejas maskas.
 • Vēlreiz atgādinām, ka jūs varat iepazīties ar mūsu līdzšinējiem epidemioloģisko drošību regulējošiem normatīviem aktiem un ViA drošības protokolu. Tāpat šai vēstulei pievienojam arī oficiālās vadlīnijas “Ieteikumi studiju procesa organizēšanai augstskolās un koledžās 2021./2022. akadēmiskajā gadā”.
 • Tāpat ieteicams samazināt sociālos kontaktus arī ārpus studijām vai darba, nepiedaloties publiskajos pasākumos un izvairoties no vietām, kur notiek cilvēku pulcēšanās.
 • Lai panāktu efektīvu CO2 koncentrācijas kritumu studiju telpā, jāievēro šādi pareizas telpas vēdināšanas pamatnosacījumi:
  • jānodrošina regulāra vēdināšana astronomiskās stundas ietvaros atbilstoši augstākās izglītības iestādes apstiprinātajam katras studiju telpu individuālajam vēdināšanas režīmam;
  • vēdināšana jānodrošina ikreiz, kad mācību procesa laikā mācību telpā monitorētā CO2 koncentrācija gaisā pārsniedz 1000 ppm (tiklīdz iestādē ir pieejami gaisa kvalitātes mērītāji);
  • vēdināšanas laikā telpā neuzturas studējošie un personāls;
  • vēdināšana tiek veikta ar pilnībā, nevis pusvirus atvērtu logu (-iem);
  • vēdina, atverot visas konkrētās telpas logus un durvis, ja pastāv tāda iespēja;
  • starpbrīdim atvelētais laiks maksimāli tiek izmantots vēdināšanai.
 • Augstskolā ir nodrošināta iespēja regulāri dezinficēt un mazgāt rokas. Atgādinu, to vajag darīt pēc iespējas biežāk.

Un, visbeidzot, lūdzu sekojam savam un blakus esošo cilvēku veselības stāvoklim. Nepieļausim augstskolā uzturēties personām ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm. Labāk uzturēsimies mājās, līdz jutīsimies atkal veseli!

Ar cieņu,
akadēmiskā prorektore
Maira Leščevica
 

Pielikumi:

Ieteikumi studiju procesa organizēšanai augstskolās un koledžās 2021./2022. akadēmiskajā gadā

 

Spēkā esošie ārējie normatīvie akti, kas saistoši visiem iedzīvotājiem, tai skaitā ViA studentiem un darbiniekiem:

Ministru kabineta noteikumi Nr. 662
Rīgā 2021. gada 28. septembrī (prot. Nr. 64 46. §)
 
Ministru kabineta rīkojums Nr. 720
Rīgā 2021. gada 9. oktobrī (prot. Nr. 67 1. §)