Aktuālā informācija

Jaunākie ieteikumi un atgādinājumi studiju procesa organizēšanai un Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Vidzemes Augstskolā (ViA).

Daži būtiskākie ieteikumi no 2022.gada 1.aprīļa:

1. Studiju process un nodarbinātība notiek klātienē, atbilstoši studiju un nodarbinātības īstenošanas veidam un formai.

2. Sejas masku lietošana ViA nav obligāta, izņemot gadījumus, ja vienā telpās vienlaikus atrodas vairāk par 50 personām, rekomendējam lietot medicīniskās sejas maksas vai FFP2 respiratorus.

3. Plānojot studiju procesu, jāņem vērā ViA drošības protokols un citi epidemioloģisko drošību regulējošie normatīvie akti.

4. Lai panāktu efektīvu CO2 koncentrācijas kritumu studiju telpā, jāievēro šādi pareizas telpas vēdināšanas pamatnosacījumi:

  • jānodrošina regulāra vēdināšana astronomiskās stundas ietvaros atbilstoši augstākās izglītības iestādes apstiprinātajam katras studiju telpu individuālajam vēdināšanas režīmam;
  • vēdināšanas laikā telpā neuzturas studējošie un personāls;
  • vēdināšana tiek veikta ar pilnībā, nevis pusvirus atvērtu logu (-iem);
  • vēdina, atverot visas konkrētās telpas logus un durvis, ja pastāv tāda iespēja;
  • starpbrīdim atvēlētais laiks maksimāli tiek izmantots vēdināšanai.

5. Augstskolas telpās regulāri dezinficēt un mazgāt rokas ar nodrošinātajiem atbilstošiem līdzekļiem.

6. Nepieļaujama ir personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne ViA, kā arī svarīgi ir atgādināt kolēģiem un studējošiem par nepieciešamību sekot savam veselības stāvoklim; nepieciešamības gadījumā izmantojot pie ViA administratoriem pieejamos paštestus.

7. ViA darbinieki, studējošie un izglītojamo asistenti, kas ir identificēti kā kontaktpersonas, var neievērot mājas karantīnu, lai veiktu darba pienākumus vai piedalītos studiju procesā. Atrodoties ViA telpās rekomendējam lietot medicīniskās maskas vai FFP2 respiratorus.

8. Akadēmiskais, administratīvais un tehniskais personāls, kā arī pakalpojumu sniedzēji, kas piedalās studiju procesā, tiek nodarbināti vai sniedz pakalpojumus tikai ar sadarbspējīgu sertifikātu vai uz 31.03.2022. derīgu pārslimošanas sertifikātu. Balstvakcīna nav obligāta, bet rekomendējama.

 

Ar cieņu,

Agnese Dāvidsone

Rektora p.i.

 

Pielikumi:

Ieteikumi studiju procesa organizēšanai augstskolās un koledžās 2021./2022. akadēmiskajā gadā (spēkā no 01.04.2022.)

Spēkā esošie ārējie normatīvie akti, kas saistoši visiem iedzīvotājiem, tai skaitā ViA studentiem un darbiniekiem:

Ministru kabineta noteikumi Nr. 662
Rīgā 2021. gada 28. septembrī (prot. Nr. 64 46. §)