Maksa par akadēmisko saistību kārtošanu

Akadēmisko saistību kārtošana pēc noteiktā termiņa

Akadēmiskā vienība

Cena, EUR

Ieraksts protokolā „nav atļauts”

studiju kurss

 50,00

prakse

 25,00

gada projekts, 2 kredītpunkti

 65,00

gada projekts, 4 kredītpunkti

 80,00

Ieraksts protokolā „neieradās”

studiju kurss

 30,00

prakse

 25,00

gada projekts

 30,00

Nesekmīgs vērtējums protokolā

studiju kurss

 30,00

prakse

 25,00

gada projekts, 2 kredītpunkti

 65,00

gada projekts, 4 kredītpunkti

 80,00

Maksa par kredītpunktu, ja kursu klausās papildu studiju plānam vai ja kursu kārto atkārtoti, vai atkārtoti izstrādā gada projektu

 

saskaņā ar Senāta apstiprināto studiju maksu[1]

Valsts pārbaudījuma komisijas darba apmaksa[2]

 

120,00

Starptautiskas valsts pārbaudījuma komisijas darba apmaksa (ITEM studiju programma)4

 

240,00

Atkārtota kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana koledžas studiju programmās studējošiem

kvalifikācijas darbs

215,00

Atkārtota kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana otrā līmeņa programmās studējošiem

kvalifikācijas darbs

285,00

Atkārtota bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

bakalaura darbs

360,00

Atkārtota maģistra darba izstrādei un aizstāvēšana

maģistra darbs

545,00

Maksa par pārbaudījumu iepriekšējās izglītības un profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu novērtēšanai

viens pārbaudījums

60,00

 

[1] precīzu summu var noskaidrot, sazinoties pa tālruni 26182255 vai rakstot uz studijas@va.lv

[2] pakalpojums ir iespējams:
1) ja students ir iesniedzis diplomdarbu, bakalaura darbu, kvalifikācijas darbu/maģistra darbu, bet nav ieradies uz aizstāvēšanu,
2) ja students ir izstrādājis diplomdarbu, bakalaura darbu, kvalifikācijas darbu vai maģistra darbu un iesniedzis līdz studiju programmas beigu datumam (izlaidumam), bet pēc norādītā termiņa.