Maksa par pasta sūtījumu un faksa pakalpojumiem

Faksa pakalpojumi

Mērvienība

Cena, EUR

Fakss Latvijas robežās

viena lapa

 0,50

katra nākamā

 0,20

Fakss uz ārzemēm

viena lapa

 1,00

katra nākamā lapa

 0,50

 

Pasta sūtījumu veids

Svars

Cena, EUR

Latvija, B klase

līdz 20 g

1,50

līdz 50 g

 2,00

līdz 100 g

 2,50

līdz 250 g

 3,00

Latvija, ierakstīta

līdz 20 g

 2,50

līdz 50 g

 3,00

līdz 100 g

 3,50

līdz 250 g

 4,00

Eiropa

līdz 20 g

 2,00

līdz 50 g

 3,00

līdz 100 g

 4,00

līdz 250 g

 5,20

Citas valstis

līdz 20 g

 2,00

līdz 50 g

 3,00

līdz 100 g

 5,00

līdz 250 g

 6,50