Stipendiju var saņemt jebkurš budžeta students, kurš mācās sekmīgi un izpilda visas studiju kursu prasības. ViA studenti var saņemt 3 veidu stipendijas – ikmēneša, paaugstinātā un vienreizējā stipendija.

 

Ikmēneša minimālā stipendija

 

Stipendijas apmērs: 140,00 EUR mēnesī. Stipendiju piešķir uz vienu semestri. Rudens semestrī stipendija tiek piešķirta no septembra līdz janvārim, pavasara semestrī - no februāra līdz jūnijam (ieskaitot).

Stipendiju var saņemt: jebkurš pilna laika students, kurš studē par valsts budžeta līdzekļiem un, kurš mācās sekmīgi, un izpilda visas studiju kursu prasības. Stipendiju var saņemt arī studenti, kuri augstskolā veic pedagoģisko vai zinātnisko darbību (strādā par docētāju, nodarbojas ar zinātni vai iesaistās pētnieciskos projektos).

Piešķiršanas kritēriji: galvenais kritērijs, pēc kā nosaka stipendijas saņēmējus, ir studenta sekmes (vidējā atzīme) iepriekšējā semestrī. Vienādu sekmju gadījumā tiek ņemti vērā zinātniskās darbības rādītāji un tad vidējā svērtā atzīme.

Stipendiju saņēmēju skaits katrā kursā tiek noteikts proporcionāli budžeta vietu skaitam studiju nodaļā un kursā. Ja arī visi iepriekšminētie rādītāji ir vienādi, tad prioritāte stipendijas saņemšanā ir studentiem:

- invalīdam, bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam, kā arī studentam, kura ģimenei ir piešķirts trūcīgās - ģimenes statuss;
- studentam no daudzbērnu ģimenes;
- studentam, kura ģimenē ir bērni;
- studentam, kurš aktīvi iesaistās Vidzemes Augstskolas pārvaldē, sabiedriskajās aktivitātēs, zinātniskajā un pētnieciskajā darbā.

Stipendiju nevar saņemt: nepilna laika studenti, maksas studenti un studenti, kuriem iepriekšējā semestrī ir bijis vismaz viens akadēmiskais parāds vai nesekmīgs vērtējums ieskaitē vai eksāmenā.

 

Iesniedzamie dokumenti Komisijai:

- pieteikums stipendijas saņemšanai;
- dokumenti, kas apliecina studenta zinātniski pētniecisko darbību iepriekšējā studiju semestrī;
- dokumenti, kas apliecina studenta augstākminētos sociālos rādītājus
- citus dokumenti, kas pēc studenta domām ir nozīmīgi, izskatot minimālās stipendijas piešķiršanu.

 


 

Paaugstinātā stipendija

 

Stipendijas apmērs: 280,00 EUR mēnesī.

Stipendiju var saņemt: budžeta students, kuram iepriekšējā semestrī vidējā atzīme bija 10 balles un kurš ir veicis zinātniski pētniecisko darbību, un kurš nestudē pēc individuālā plāna.

Piešķiršanas kritēriji: tādi paši kā minimālajai ikmēneša stipendijai (skat. sadaļā piešķiršanas kritēriji).

 


 

Vienreizējā (sociālā) stipendija

 

Stipendijas apmērs: līdz EUR 280,00 semestra laikā. Tās apmēru nosaka Stipendiju piešķiršanas komisija, izvērtējot studenta iesniegtos dokumentus.

Stipendiju var saņemt: studenti, kuri apprecējušies vai kuriem piedzimis bērniņš, kā arī par kādiem pēkšņiem negadījumiem studenta vai viņa ģimenes dzīvē (tuva radinieka nāve, smaga operācija u.c.). Sociālo stipendiju var piešķirt arī studentiem, kuru ģimene dzīvo trūcīgos apstākļos (tas ir dokumentāli jāpierāda).

Piešķiršanas kritēriji: par stipendijas piešķiršanu lemj komisija, izskatot iesniegtos dokumentus, kas apliecina studenta aprakstīto atgadījumu, problēmu. Pārējie nosacījumi ir tādi paši kā minimālajai ikmēneša stipendijai (skat. sadaļā piešķiršanas kritēriji).

Vienreizējām (sociālajām) stipendijām paredzēts līdz 5% no kopējā stipendiju budžeta. Saņēmēju skaits ir atkarīgs no pieteikumu skaita un stipendiju apmēriem.

 


 

Kopējā informācija

Pieteikšanās datumi: rudens semestrī līdz 15. septembrim, pavasara semestrī līdz 15. februārim.
ViA Stipendiju piešķiršanas komisija: 4 studenti, 2 docētāji un 2 administrācijas darbinieki.
Pieteikuma anketa stipendijas saņemšanai šeit.

ViA Stipendiju piešķiršanas nolikums

 

Kontakti jautājumiem:

ViA Studiju administrēšanas grupa.
E-pasts: studijas[at]va.lv
mob. 26182255