CIEŠA SASAISTE AR NOZARI STUDIJU LAIKĀ
Nodarbības reğiona uzņēmumos; Biznesa situāciju modelēšana; Uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējas Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatorā; Pētījuma veikšana uzņēmējiem.
PASNIEDZĒJI – NOZARES PROFESIONĀĻI
Studiju procesā iesaistīti nozares vadošie profesionāļi – loģistikas, reāllaika rezultātu apstrādes un izplatīšanas u.c. uzņēmumu vadītāji, mārketinga eksperti, konsultanti personības attīstības jautājumos, pašvaldību vadītāji.
STARPTAUTISKA KVALIFIKĀCIJA
Programmas absolventiem ir unikāla iespēja saņemt Globālā biznesa izglītības tīkla BUSINET sertifikātus un diplomus par augstākās izglītības atbilstību starptautiskajam līmenim.
PRASME PREZENTĒT UN ARGUMENTĒT
Studiju laikā tiek pievērsta pastiprināta uzmanība prezentēšanas un argumentēšanas prasmei, veicot grupu vai individuālos darbus.
PRAKTISKA PIEEJA
Studenti dažādos kursos analizē reālu uzņēmumu darbību.
SAVU INTEREŠU ATTĪSTĪŠANA
Iespēja specializēties sev interesējošās jomās – korporatīvā sociālā atbildība, loģistika, mārketinga un investīciju plāni uzņēmējdarbības attīstībai u.c.
STARPTAUTISKA PIEREDZE
Iespējas studēt un praktizēties ārzemēs, kas nodrošina neatsveramu starptautisku pieredzi.
INFORMĀCIJAS TEHNOLOĞIJU INTEGRĒŠANA BIZNESA PROCESU MODELĒŠANĀ
Dažādu programmatūru izmantošana riska vadībā un projektu vadībā, e-komercijā, finanšu vadībā un grāmatvedībā, loģistikā.