NĀKOTNES KARJERAS IESPĒJAS
Studijas dod iespēju izveidot plašu kontaktu loku ar nozares ekspertiem un darba devējiem – neatkarīgajām producentu apvienībām, televīziju, radio, drukātajiem medijiem, interneta portāliem u.c.
SAVU INTEREŠU ATTĪSTĪŠANA
Iespēja specializēties sev interesējošās jomās – sociālo mediju lietošana un satura radīšana, vizuālā komunikācija, dzīves stila, sporta, kultūras un mūzikas žurnālistika utt.
TEORĒTISKO ATZIŅU UN PRAKSES APVIENOJUMS
Studiju laikā 1040 stundas tiek pavadītas, praktizējoties reālos mediju uzņēmumos, strādājot kopā ar nozares profesionāļiem.
PIELĀGOTS STUDIJU PROGRAMMAS SATURS
Katru gadu tas tiek pilnveidots atbilstoši nozares attīstībai. Apmācībā tiek izmantotas jaunākās metodes un tehnoloģijas.
PRAKTISKA PIEREDZE MEDIJU SATURA RADĪŠANĀ
Pieejama video un foto tehnika, kā arī multimediju laboratorija mediju satura veidošanai.
CIEŠA SADARBĪBA AR NOZARI
Studiju procesā iesaistīti nozares vadošie profesionāļi - pieredzējuši žurnālisti, mediju redaktori, mediju pētnieki.
MŪSDIENĪGAS STUDIJU METODES
Individuālās un grupu konsultācijas, mācību ekskursijas, simulācijas, gadījuma izpētes, lietišķās spēles, audio un video materiālu analīze, vizualizāciju veidošana, multimediju prezentācijas, skype konferences, debates.
STARPTAUTISKS DIPLOMS
Studējot gadu Ķīles Augstskolā Vācijā, ir iespēja iegūt divu augstskolu diplomus (dubulto grādu), kas paver plašas darba un tālākās izglītības iespējas.