Mūsdienīga un praktiska studiju programma pieprasītai profesijai!

Studiju programmas mērķis ir sagatavot profesionālai darbībai kvalificētus datorsistēmu un datortīklu administratorus, sniedzot teorētiskās un praktiskās zināšanas, kā arī prasmes un iemaņas atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām.

Zināšanas, prasmes un iemaņas, kas tiek apgūtas studiju programmā

  • Studiju laikā sniegtās teorētiskās zināšanas un prakses laikā dažādos IT un citās organizācijās iegūtās praktiskās iemaņas IT risinājumu ieviešanā dod iespēju veiksmīgi iekļauties darba tirgū;
  • Tās ir teorētiskās un praktiskās zināšanas par datorsistēmu plašo pielietojumu un datortīklu plānošanu un ieviešanu organizāciju darbā.
Informācijas tehnoloģiju nozares uzņēmumos atzinīgi novērtē Vidzemes Augstskolas studentus un absolventus kā labi pieprasītus speciālistus. Vidzemes Augstskola ir lieliska vieta studijām. Tā ne tikai sniedz pamatzināšanas par Informācijas tehnoloģijām, bet informē arī par aktuālāko un modernāko nozarē.
Mg.sc.comp. Mairita Zaķe
Studiju virziena direktore
IZGLĪTĪBA

1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība

PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA

Datorsistēmu un datortīklu administrators

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

Līdz 2023. gada 30. jūnijam

STUDIJU VEIDS

Pilna laika studijas

STUDIJU ILGUMS

2 gadi (4 semestri)

Budžeta vietu skaits 2020./2021. ak.g.

20

Studiju maksa 2020./2021. ak.g.

EUR 1558 (kopējā studiju maksa EUR 3116)

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

CE: Matemātika, Svešvaloda*

CE rezultāti;

vidējā atzīme šādos mācību priekšmetos: matemātika/ algebra un ģeometrija, informātika/ lietišķā informātika, vienā no mācību priekšmetiem dabaszinātnēs**;

Ieskaite vai eksāmens informātikā (nav obligāta prasība!).

Minimālais konkursa rezultāts – 30 punkti.

Ārpus konkursa uzņem 1.-3.vietu ieguvējus Latvijas Republikas un starptautiskajās olimpiādēs (pēdējo 2 gadu laikā) šādos mācību priekšmetos: informātika, matemātika, fizika, biznesa ekonomiskie pamati/ ekonomika, ķīmija, bioloģija;

Junior Achievement Latvia - konkursa "Labākais ekonomikā" Vidzemes Augstskolas laureātu.

** - atzīme vienā no mācību priekšmetiem dabaszinātnēs: bioloģija, ķīmija, fizika, dabas zinības, vides zinības, astronomija u.c.

UZŅEMŠANA

Pieteikšanās studijām no 13. JŪLIJA līdz 3. AUGUSTAM

Papilduzņemšana no 17. AUGUSTA līdz 24.AUGUSTAM
Pieteikšanās norisinās klātienē Cēsu ielā 4, Valmierā no plkst. 10:00 līdz 13:00.

Vairāk par pieteikšanos studijām ŠEIT.