Kāpēc studēt "Kiberdrošības inženierijā"?

Galvenā programmas priekšrocība jeb pievienotā vērtība ir tās mācībspēku sastāvs – gan Latvijas vadošo nozares uzņēmumu atbildīgie speciālisti, direktori, eksperti un praktiķi, kuri gatavi sniegt un dalīties zināšanās, parādīt labās prakses piemērus un noorganizēt vizītes uzņēmumos, gan arī ārvalstu docētāji ar ilggadēju pieredzi kiberdrošības jomā. 

Studijas šajā programmā ir piemērotas strādājošajiem profesionāļiem. Lekcijas tiek organizētas piektdienu vakaros un sestdienās. Tādejādi ir iespējams apgūt programmas saturu, nekavējot darbu. Lekcijas notiek gan klātienes, gan attālināti,

Tā piedāvā studentiem apgūt kompetences, kas nepieciešamas drošības testētājiem, kiberdrošības inženieriem. 

Studentiem tiek nodrošinātas iespējas pilnveidot kompetences ViA Kiberdrošības laboratorijā, Zināšanu un tehnoloģiju centrā, iesaistīties Latvijas kiberdrošības kopienā, tostarp darbojoties nevalstiskajās organizācijās, iekļauties pasaules kiberdrošības kopienā, izmantojot virtuālos rīkus, platformas, darbojoties kā pētījumu, programmu, projektu dalībniekiem.

Drošība ir kļuvusi par plašu un sarežģītu jēdzienu, un mums kā indivīdiem, kā arī valstu un organizāciju pārstāvjiem ir svarīgi būt kompetentiem jautājumos, kas saistīti ar mediju pratību, stratēģisko komunikāciju, tehnoloģijām un kiberdrošību.