Kāpēc studēt "Kiberdrošības inženierijā"?

Šobrīd Latvijā tā ir vienīgā profesionālā maģistra studiju programma kiberdrošības inženierijā. 

Tā piedāvā studentiem apgūt kompetences, kas nepieciešamas drošības testētājiem, kiberdrošības inženieriem.  Programmas mācībspēku īpatsvars ir industrijas eksperti, tostarp studiju programmas ietvarā iekļauta mācību prakse uzņēmumos. 

Studentiem tiek nodrošinātas iespējas pilnveidot kompetences ViA Kiberdrošības laboratorijā, Zināšanu un tehnoloģiju centrā, iesaistīties Latvijas kiberdrošības kopienā, tostarp darbojoties nevalstiskajās organizācijās, iekļauties pasaules kiberdrošības kopienā, izmantojot virtuālos rīkus, platformas, darbojoties kā pētījumu, programmu, projektu dalībniekiem.

Drošība ir kļuvusi par plašu un sarežģītu jēdzienu, un mums kā indivīdiem, kā arī valstu un organizāciju pārstāvjiem ir svarīgi būt kompetentiem jautājumos, kas saistīti ar mediju pratību, stratēģisko komunikāciju, tehnoloģijām un kiberdrošību.