Kāpēc studēt "Kiberdrošības inženierijā"?

Pirmā Latvijā profesionālā maģistra studiju programma kiberdrošības inženierijā, kuras tapšanā tika iesaistīti nozares eksperti un profesionālās nozaru asociācijas un uzņēmumi. Programmas pievienotā vērtība ir tās pasniedzēji - pieredzējuši nozares profesionāļi, kas ir gatavi dalīties zināšanās un pieredzē.

Programma ir piemērota arī strādājošiem profesionāļiem, jo studiju process ir organizēts moduļos - studijas notiek reizi divās nedēļās - piektdienu vakaros un nedēļas nogalēs.

Tā piedāvā studentiem apgūt kompetences, kas nepieciešamas drošības testētājiem, kiberdrošības inženieriem. 

Studentiem tiek nodrošinātas iespējas pilnveidot kompetences ViA Kiberdrošības laboratorijā, Zināšanu un tehnoloģiju centrā, iesaistīties Latvijas kiberdrošības kopienā, tostarp darbojoties nevalstiskajās organizācijās, iekļauties pasaules kiberdrošības kopienā, izmantojot virtuālos rīkus, platformas, darbojoties kā pētījumu, programmu, projektu dalībniekiem.

Drošība ir kļuvusi par plašu un sarežģītu jēdzienu, un mums kā indivīdiem, kā arī valstu un organizāciju pārstāvjiem ir svarīgi būt kompetentiem jautājumos, kas saistīti ar mediju pratību, stratēģisko komunikāciju, tehnoloģijām un kiberdrošību.