Mazas studiju grupas un individuāla pieeja

Nelielais studentu skaits auditorijā, pasniedzēju ieinteresētība un draudzīgā gaisotne veicina kvalitatīvu studiju kursu apguvi un ļauj aktīvāk iesaistīties studiju procesā. Studijas ir arī salīdzinoši viegli apvienot ar darbu.

Profesionālā izglītība

Absolvējot augstskolu, tiek iegūts profesionālais grāds ar kvalifikāciju. Studiju procesā tiek iesaistīti augsti kvalificēti nozares praktiķi, vadoši pētnieki un viedokļa līderi sabiedrībā, piemēram, Andris Klepers, Jānis Buholcs, Gatis Krūmiņš u.c. Regulāri notiek ārvalstu universitāšu pasniedzēju vieslekcijas. ViA regulāri iekļūst darba devēju ieteiktāko augstskolu TOP 10, un 83,5% ViA absolventu pēc studijām strādā. 100% studentu studiju laikā iegūst darba pieredzi.

Moderns aprīkojums

ViA ir mājīgas un moderni aprīkotas auditorijas, ērta un plaša bibliotēka.

Starptautiskā pieredze

Katrs piektais students dodas praksēs un apmaiņas studijās uz dažādām pasaules vietām. ViA sadarbojas ar 92 augstskolām 42 valstīs. Studentiem ir iespēja apgūt dažādas svešvalodas - angļu, spāņu, franču, vācu, ķīniešu u.c. Ik gadu augstskolas gaiteņus piepilda arī studenti no ārvalstīm.

Budžeta vietas, stipendijas, elastīgas finanses

Labākajiem studentiem ir pieejamas valsts apmaksātas studiju vietas un iespējas saņemt stipendijas. Pretimnākošas apmaksas iespējas un daudzveidīgas studiju maksas atlaides ir veids kā augstskola atbalsta studējošos.

Studijas zaļā vidē

ViA atrodas skaistā vietā Vidzemē, Valmierā. ViA ir pirmā augstskola Baltijā, kas ieguvusi Zaļo karogu un Eko augstskolas titulu, ko gadu no gada saglabā, augstskolā un Valmierā organizējot dažādas ar vidi saistītas aktivitātes.

Aizraujoša studentu dzīve

ViA Studentu apvienība regulāri rīko dažādus pasākumus studentiem, pieejamas arī dažādas sporta un kultūras aktivitātes ne vien augstskolā, bet arī Valmierā un tās apkārtnē. Sev interesējošo atradīs ikviens – koris, tautiskās dejas, volejbols, frisbijs, basketbols, improvizācijas teātris un daudz kas cits.

Mentors jeb “krustvecāks”

Iekļauties jaunajā vidē un spert pirmos lielos soļus augstskolā palīdz vecāko kursu studenti, kas, izmantojot savu studiju pieredzi, spēj sniegt atbildes uz interesējošajiem jautājumiem.