Uzņemšana doktorantūras studiju programmā

 

1. SOLIS

Pieteikšanās klātienē:

Pieteikties studijām varēs no 25.jūnija līdz 23.augustam, darba dienās plkst. 10:00 - 13:00 Vidzemes Augstskolā, Cēsu iela 4, C205.kab

2. SOLIS

 

Iestājpārbaudījumi:

Atkarībā no pieteikuma saņemšanas datuma, bet ne vēlāk kā līdz 30.augustam

3. SOLIS

 

Rezultātu saņemšana:

Uz valsts budžeta finansētajām studiju vietām un aizpildītajām pašfinansētajām studiju vietām rezultāti būs pieejami 30.augustāwww.lais.lv

 

Studiju līgumu slēgšana:

Studiju līgumu slēgšana klātienē: 30.augusts (plkst. 10:00 – 13:00), Vidzemes Augstskolā, Cēsu ielā 4, C205

2019./2020.mācību gadā doktorantūrā iespējams pieteikties studiju programmai:

 

Uzņemšanas noteikumus doktora studiju programmā iespējams apskatīt šeit

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

Maģistra grāds Sociotehnisko sistēmu modelēšanā vai informācijas tehnoloģijās vai datorzinātnē vai citās dabas zinātnēs. **

Paredzemā promocijas darba tematikai ir jāatbilst zinātnes apakšnozarei un doktora studiju programmas pielietojuma videi.

Vismaz viena starptautiski recenzēta un starptautiski pieejamās indeksējamās datu bāzēs ietverta zinātniska publikācija, kas attiecināma uz doktoranta zinātniskā darba tēmu.

 


** studiju laikā apgūta matemātiskā un/vai imitāciju modelēšanā.

Reģistrējoties studijām ViA uzņemšanas komisijā, reflektants aizpilda pieteikuma anketu un iesniedz šādus dokumentus:

  • Iepriekšējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu
  • pieteikuma anketu
  • zinātnisko publikāciju sarakstu un publikāciju kopijas (ja tādas ir)
  • iespējamā promocijas darba pieteikumu problēmas formulējuma līmenī (ne vairāk kā viena A4 formāta lapa)
  • pases vai identifikācijas kartes (eID) kopiju, uzrādot oriģinālu
  • kvīti par reflektanta reģistrācijas maksas samaksu.

*Ja reflektanta personu apliecinošos dokumentos norādītais vārds vai uzvārds nesakrīt ar citos dokumentos norādīto, tad jāuzrāda dokuments, kas apliecina to maiņu (piemēram, laulības apliecība, uzvārda un vārda maiņas apliecība), un jāiesniedz tā kopija.

*Ja reflektants dokumentus personīgi nevar iesniegt, to var izdarīt persona, kurai ir izsniegta notāra apliecināta pilnvara.

*Ja reflektants ieguvis iepriekšējo izglītību ārvalstīs, viņam jāiesniedz Latvijas Akadēmiskās informācijas centra izziņa par ārvalstīs iegūtās izglītības atbilstību Noteikumu prasībām.

PAPILDU INFORMĀCIJA

ViA Studiju administrēšanas grupa:

Valmiera, Cēsu iela 4, C-205. kabinets

T.: 26182255

E: uznemsana[at]va.lv