fff

 

1. SOLIS 

PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM 

Elektroniskā pieteikšanās:

No 28.jūnija – 20.augustam, līdz plkst.14:00 piesakies maģistrantūras studijās, izmantojot ViA portālu magistri.va.lv

(Pieteikums nav jāapstiprina klātienē)

 

2. SOLIS

 

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI

Ja izvēlētajā studiju programmā paredzēts iestājpārbaudījums, tad piesakoties studijām, saņemsi informāciju par tā norises laiku, vietu un nosacījumiem.

Iestājeksāmeni (ja norādīts): 21. augusts 

 

3. SOLIS

 

REZULTĀTU SAŅEMŠANA UN STUDIJU LĪGUMU SLĒGŠANA

Rezultāti būs pieejami 24. augustā - www.lais.lv, magistri.va.lv

Studiju līgumu slēgšana klātienē: 25. - 27.augusts (plkst. 10:00 – 13:00), Vidzemes Augstskolā, Cēsu ielā 4

 

 

2021./2022. mācību gadā maģistrantūrā iespējams pieteikties šādās studiju programmās:

Biznesa vides vadība; Mediju un informācijas pratība; Stratēģiskā komunikācija un pārvaldībaKiberdrošības inženierija; Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas

 

Uzņemšanas noteikumus pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmās iespējams apskatīt šeit

 

 

Piesakoties studijām, reflektantam vai tā pilnvarotai personai jāaizpilda pieteikums un jāuzrāda:

  • pase vai identifikācijas karte (eID)
  • augstāko izglītību apliecinošs dokuments
  • programmas prasībām nepieciešamie dokumenti
  • kvīts par veikto reflektanta reģistrācijas maksu

*Ja reflektanta personu apliecinošos dokumentos norādītais vārds vai uzvārds nesakrīt ar citos dokumentos norādīto, tad jāuzrāda dokuments, kas apliecina to maiņu (piemēram, laulības apliecība, uzvārda un vārda maiņas apliecība), un jāiesniedz tā kopija.

Papildu dokumenti reflektantiem, studiju uzsākšanai ViA studiju programmās, kuras tiek īstenotas angļu valodā:

  • angļu valodas zināšanu apliecinošs sertifikāts vai starptautiskās testēšanas institūcijas pēdējo piecu gadu laikā izsniegts valodas prasmi apliecinošu dokuments, kas apliecina attiecīgās studiju programmas īstenošanas valodas prasmi vismaz B2 līmenī. (Ja iepriekšējā izglītība ir apgūta angļu valodā, angļu valodas zināšanu apliecinājums nav nepieciešams)
  • Latvijas Akadēmiskās informācijas centra izziņa, ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs
PAPILDU INFORMĀCIJA

ViA Studiju administrēšanas grupa:

Valmiera, Cēsu iela 4, C-205. kabinets

T.: 26182255

E: uznemsana[at]va.lv