fff

 

1. SOLIS 

PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM 

Elektroniskā pieteikšanās maģistrantūras studiju programmai "Tūrisma stratēģiskā vadība konkurētspējai":

Reflektantiem no Latvijas* dokumentu pieņemšana TIKS UZSĀKTA PĒC LICENCES SAŅEMŠANAS līdz 30.12.2021., izmantojot ViA portālu magistri.va.lv (pieteikums nav jāapstiprina klātienē).

Reflektantiem no ES* un ārpus ES** valstīm dokumentu pieņemšana TIKS UZSĀKTA PĒC LICENCES SAŅEMŠANAS, pieteikuma forma pieejama šeit (spied uz saites).

* Pieejamas valsts finansētas budžeta studiju vietas

**Reflektanti no Baltkrievijas ik gadus var pieteikties stipendijām, kas nosedz studiju maksu

 

2. SOLIS

 

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI

Iestājpārbaudījumi tiešsaistē:

Reflektantiem no Latvijas un citām ES valstīm: 06.01.2022. – 07.01.2022. (informācija vēl tiks precizēta)

Reflektantiem no valstīm ārpus ES: 14.10.2021. – 15.10.2021. (informācija vēl tiks precizēta)

Par iestājpārbaudījumu norisi informācija tiks izsūtīta.

 

3. SOLIS

 

REZULTĀTU SAŅEMŠANA UN STUDIJU LĪGUMU SLĒGŠANA

 

Rezultāti reflektantiem no Latvijas būs pieejami: magistri.va.lv;

Ārvalstu reflektantiem: ziņa tiks izsūtīta individuāli uz reflektanta norādīto e-pasta adresi;

Studiju līguma slēgšana pēc individuālas vienošanās, saskaņā ar katru saņemto pieteikumu.

 

 

Uzņemšanas noteikumus pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmās iespējams apskatīt šeit.

 

 

 

 

Piesakoties studijām, reflektantam vai tā pilnvarotai personai jāaizpilda pieteikums un jāuzrāda:

  • Pase vai identifikācijas karte (eID);
  • Augstāko izglītību apliecinošs dokuments;
  • CV (Eiropas forma, angļu valodā);
  • Motivācijas video angļu valodā (<250 MB apjomā);
  • Angļu valodas zināšanu apliecinošs dokuments;
  • Izziņa (angļu vai latviešu valodā) par 2 gadu darba pieredzi tūrismā, pakalpojumu sektorā, uzņēmējdarbībā vai kādā citā ar tūrismu saistītā jomā, kas iegūta pēc bakalaura studiju programmas absolvēšanas (ja reflektants pretendē uz dubultā grāda iegūšanu);
  • Kvīts par veikto reflektanta reģistrācijas maksu.

*Ja reflektanta personu apliecinošos dokumentos norādītais vārds vai uzvārds nesakrīt ar citos dokumentos norādīto, tad jāuzrāda dokuments, kas apliecina to maiņu (piemēram, laulības apliecība, uzvārda un vārda maiņas apliecība), un jāiesniedz tā kopija.

Papildu dokumenti reflektantiem, studiju uzsākšanai ViA studiju programmās, kuras tiek īstenotas angļu valodā:

  • Angļu valodas zināšanu apliecinošs sertifikāts vai starptautiskās testēšanas institūcijas pēdējo piecu gadu laikā izsniegts valodas prasmi apliecinošu dokuments, kas apliecina attiecīgās studiju programmas īstenošanas valodas prasmi vismaz B2 līmenī. (Ja iepriekšējā izglītība ir apgūta angļu valodā, angļu valodas zināšanu apliecinājums nav nepieciešams);
  • Latvijas Akadēmiskās informācijas centra izziņa, ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs.
PAPILDU INFORMĀCIJA

ViA Studiju administrēšanas grupa:

Valmiera, Cēsu iela 4, C-205. kabinets

T.: 26182255

E: uznemsana[at]va.lv