Budžeta vietas

 

Studiju programma

Kvalifikācija

Studiju ilgums

Budžeta vietu skaits

Studiju maksa (gadā)

  KOLEDŽA

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

Datorsistēmu
un datortīklu
administrators

2 gadi

20

EUR
1558 

MEHATRONIKA

Mehatroniķis

2 gadi
 

20
(Vakara studijām)

EUR
1558 

KOKA ĒKU
CELTNIECĪBA UN
EKOBŪVES 
Būvdarbu
vadītājs
2,5 gadi20
(Vakara studijām)

EUR
1558

  BAKALAURS

Kvalifikācija

Studiju ilgums

Budžeta vietu skaits

Studiju maksa (gadā)

BIZNESA VADĪBA

Uzņēmuma un iestādes vadītājs

4 gadi 

9 + 11**
(**budžeta vieta 1.kursam tiek piešķirta
tikai uz 2020. gada rudens semestri)

EUR
1558 


BIZNESA VADĪBA

(Nepilna laika studijas)

Uzņēmuma un iestādes vadītājs5 gadi-EUR
1209

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

(latviešu valodā)

Programmēšanas inženieris 

4 gadi 

60

EUR
1558 

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

(angļu valodā)

Programmēšanas inženieris4 gadi20 

EUR

1558


INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

(latviešu valodā)

(Nepilna laika studijas)

Programmēšanas inženieris 5 gadi-EUR
1209 

KOMUNIKĀCIJA UN SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS

Sabiedrisko attiecību menedžeris

4 gadi 

11 + 9**
(**budžeta vieta 1.kursam tiek piešķirta
tikai uz 2020. gada rudens semestri)

EUR
1558

MEDIJU STUDIJAS
UN ŽURNĀLISTIKA

Žurnālists

4 gadi 

11 + 9**
(**budžeta vieta 1.kursam tiek piešķirta
tikai uz 2020. gada rudens semestri)

EUR
1558 

MEHATRONIKA

Mehatronikas inženieris

4 gadi 

20
(Vakara studijām)

EUR
1558 

TŪRISMA ORGANIZĀCIJA
UN VADĪBA

Tūrisma un atpūtas organizācijas vadītājs

3,5 gadi 

17 + 3**
(**budžeta vieta 1.kursam tiek piešķirta
tikai uz 2020. gada rudens semestri)

EUR
1558 

  MAĢISTRANTŪRA

 Iegūstamais grāds
un/vai kvalifikācija

 Studiju ilgums

 Budžeta vietu skaits

 Studiju maksa (gadā)


BIZNESA VIDES
VADĪBA

Uzņemšana nenotiks

Uzņēmuma un iestādes vadītājs

1,5 vai 2 gadi

15 

EUR
1924

MEDIJU UN INFORMĀCIJAS PRATĪBA

Akadēmiskais maģistra grāds komunikācijas zinātnē

1,5 vai 2 gadi

10

EUR
1924

STRATĒĢISKĀ KOMUNIKĀCIJA
UN PĀRVALDĪBA

Maģistra grāds sociālajās zinātnēs

2 gadi

10

EUR
1924

TŪRISMA
STRATĒĢISKĀ VADĪBA

Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā

1,5 vai 2 gadi

15

EUR
1924

KIBERDROŠĪBAS INŽENIERIJAProfesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijās2 gadi15

EUR
4200

VIRTUĀLĀ REALITĀTE
UN VIEDĀS
TEHNOLOĢIJAS

Profesionālais maģistra grāds virtuālās realitātes un viedajās tehnoloģijās

1,5 gadi

15

EUR
3440

  DOKTORANTŪRA

Iegūstamais grāds
un/vai kvalifikācija
Studiju ilgums Budžeta vietu skaitsStudiju maksa (gadā)
SOCIOTEHNISKU SISTĒMU MODELĒŠANAInženierzinātņu doktora grāds Informācijas tehnoloģijasnozares Sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē 3 gadi2EUR
6835

EKONOMIKA UN
UZŅĒMĒJDARBĪBA

Īsteno 3 augstskolu konsorcijs: Rēzeknes Tehnoloģiju Augstskola, Ventspils Augstskola un Vidzemes Augstskola. 

Zinātnes doktora grāds ekonomikā un uzņēmējdarbībā (Ph.D.)3 gadi5EUR
4550

Vidzemes Augstskolas STUDIJU PIEDĀVĀJUMA BROŠŪRA 2020./2021. gadam aplūkojama šeit

 

Uzņemšanas noteikumi Vidzemes Augstskolā pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmās
2020./2021.akad.g. apskatāmi šeit

Uzņemšanas noteikumi Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Ventspils Augstskolas un Vidzemes Augstskolas kopīgajā doktora studiju programmā
“Ekonomika un uzņēmējdarbība” 2020./2021.akadēmiskajā gadā

Uzņemšanas noteikumi Vidzemes Augstskolas doktora studiju programmā “Sociotehnisku sistēmu modelēšana” 2020./2021.akadēmiskajā gadā

Ko mēs piedāvājam?

Ķer zināšanas un iedvesmu vienā no 17 programmām Biznesa vadības, Informācijas tehnoloģijas, Mehatronikas, Būvniecības, Komunikācijas, mediju un pārvaldības vai Tūrisma un atpūtas studiju virzienos.

KOLEDŽAS STUDIJU PROGRAMMAS

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS

MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS

DOKTORANTŪRA

PIETEIKŠANĀS GIDS

Pieteikties uz budžeta vai pašfinansētajām studiju vietām bakalaura, koledžas vai maģistra studiju programmās vari klātienē Cēsu ielā 4, Valmierā.


Informācija par studijām un uzņemšanu Vidzemes Augstskolā:
Mob.: 26182255
E-pasts: uznemsana[at]va.lv