1

Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadam (Budžeta vietu sadalījums 2020./2021. akad. studiju gadam tiks noteikts 2020. gada februārī)

Studiju programma

Kvalifikācija

Studiju ilgums

Budžeta vietu skaits

Studiju maksa (gadā)

Koledža

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

Datorsistēmu
un datortīklu
administrators

2 gadi

20

EUR 1558 

MEHATRONIKA

Mehatroniķis

2 gadi

20 - dienas/vakara studijas

EUR 1558 

Bakalaurs

Kvalifikācija

Studiju ilgums

Budžeta vietu skaits

Studiju maksa (gadā)

BIZNESA VADĪBA

Uzņēmuma un iestādes vadītājs

4 gadi 

9+11** (**budžeta vietu piešķir uz 2019.gada pirmo semestri)

EUR 1558 

BIZNESA VADĪBA

nepilna laika studijas

Uzņēmuma un iestādes vadītājs5 gadi-EUR 1209

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

Programmēšanas inženieris 

4 gadi 

Specializācija "Kiberdrošība un programmēšana"- 30 

Specializācija "Virtuālās realitātes un mobilo sistēmu izstrāde"-   30 

EUR 1558 

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

nepilna laika studijas

Programmēšanas inženieris 5 gadi-EUR 1209 

KOMUNIKĀCIJA UN SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS

Sabiedrisko attiecību menedžeris

4 gadi 

11+9* (*budžeta vieta 1.kursam tiek piešķirta tikai uz 2019. gada rudens semestri)

EUR 1558

MEDIJU STUDIJAS UN ŽURNĀLISTIKA

Žurnālists

4 gadi 

11+9* (*budžeta vieta 1.kursam tiek piešķirta tikai uz 2019. gada rudens semestri)

EUR 1558 

MEHATRONIKA

Mehatronikas inženieris

4 gadi 

20 - dienas/vakara studijas

EUR 1558 

TŪRISMA ORGANIZĀCIJA UN VADĪBA

Tūrisma un atpūtas organizācijas vadītājs

3,5 gadi 

17+3* (*budžeta vieta 1.kursam tiek piešķirta tikai uz 2019. gada rudens semestri)

EUR 1558 

 Maģistrantūra

 Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija

 Studiju ilgums

 Budžeta vietu skaits

 Studiju maksa (gadā)

BIZNESA VIDES VADĪBA

uzņemšana notiks no 2019. gada 1.novembra līdz 2020. gada 15.janvārim

Uzņēmuma un iestādes vadītājs

1,5 vai 2 gadi

15 

EUR

1924

MEDIJU UN INFORMĀCIJAS PRATĪBA

Akadēmiskais maģistra grāds komunikācijas zinātnē

1,5 vai 2 gadi

10

EUR

1924

STRATĒĢISKĀ KOMUNIKĀCIJA UN PĀRVALDĪBA

Maģistra grāds sociālajās zinātnēs

2 gadi

10

EUR

1924

TŪRISMA STRATĒĢISKĀ VADĪBA

Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā

1,5 vai 2 gadi

15

EUR

1924

KIBERDROŠĪBAS INŽENIERIJAProfesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijās2 gadi15

EUR

1924

VIRTUĀLĀ REALITĀTE UN VIEDĀS TEHNOLOĢIJAS

uzņemšana notiks no 2019. gada 1.novembra līdz 2020. gada 15.janvārim

Profesionālais maģistra grāds virtuālās realitātes un viedajās tehnoloģijās

1,5 gadi

15

EUR

1924

Vidzemes Augstskolas BROŠŪRA aplūkojama šeit


Uzņemšanas noteikumi Vidzemes Augstskolā pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmās
2019./2020.akad.g. apskatāmi šeit

Ko mēs piedāvājam?

Ķer zināšanas un iedvesmu vienā no 15 programmām Biznesa vadības, Informācijas tehnoloģijas, Mehatronikas, Komunikācijas, mediju un pārvaldības vai Tūrisma un atpūtas studiju virzienos.

KOLEDŽAS STUDIJU PROGRAMMAS

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS

MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS

DOKTORANTŪRA

PIETEIKŠANĀS GIDS

Pieteikties uz budžeta vai pašfinansētajām studiju vietām bakalaura, koledžas vai maģistra studiju programmās vari klātienē Cēsu ielā 4, Valmierā.


Informācija par studijām un uzņemšanu Vidzemes Augstskolā:
Mob.: 26182255
E-pasts: uznemsana[at]va.lv