vidzemesaugstskola

Studiju programma

Kvalifikācija

Studiju ilgums

Budžeta vietu skaits

Studiju maksa (gadā)

Studiju maksa (1.semestrī)

Studiju maksa (1.semestrī) *ar piemēroto atlaidi

  KOLEDŽA

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

Datorsistēmu
un datortīklu
administrators

2 gadi

15

EUR
2445

EUR

1222

EUR

312-545

MEHATRONIKA

Mehatroniķis

2 gadi
 

10
(Vakara studijām)

EUR
2770

EUR
1385
EUR
312-545
KOKA ĒKU
CELTNIECĪBA UN
EKOBŪVES 
Būvdarbu
vadītājs
2,5 gadi20
(Vakara studijām)

EUR
2770

EUR
1385
EUR
312-545

  BAKALAURS

Kvalifikācija

Studiju ilgums

Budžeta vietu skaits

Studiju maksa (gadā)

Studiju maksa (1.sem.)

Studiju maksa (1.sem.) *ar piemēroto atlaidi

BIZNESA VADĪBA

Uzņēmuma un iestādes vadītājs

4 gadi 

15+ 5**
(**budžeta vieta 1.kursam tiek piešķirta
tikai uz 2021. gada rudens semestri)

EUR
1630 

EUR
815
EUR
242 - 545

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

(latviešu valodā pilna laika)

Programmēšanas inženieris 

4 gadi 

50

EUR
2445

EUR
1222
EUR
312 - 545

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

(latviešu valodā,

nepilna laika(*klātienes tikšanās apmēram reizi mēnesī, pārējā laikā studijas notiek patstāvīgi, elektroniskajā mācību vidē)

Programmēšanas inženieris 5 gadi-EUR
1956
EUR
978
EUR
545

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

(angļu valodā)

Programmēšanas inženieris4 gadi10 

EUR

2445

EUR
1222
EUR
312 - 545

KOMUNIKĀCIJA UN SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS

Sabiedrisko attiecību vadītājs 

4 gadi 

16 + 4**
(**budžeta vieta 1.kursam tiek piešķirta
tikai uz 2021. gada rudens semestri)

EUR
1630

EUR
815
EUR
545

MEDIJU STUDIJAS
UN ŽURNĀLISTIKA

Žurnālists

4 gadi 

15 + 5**
(**budžeta vieta 1.kursam tiek piešķirta
tikai uz 2021. gada rudens semestri)

EUR
1630 

EUR
815
EUR
545

MEHATRONIKA

Mehatronikas inženieris

4 gadi 

15
(Vakara studijām)

EUR
2770 

EUR
1385
EUR
390 - 545

TŪRISMA ORGANIZĀCIJA
UN VADĪBA

Tūrisma un atpūtas organizācijas vadītājs

3,5 gadi 

15 + 5**
(**budžeta vieta 1.kursam tiek piešķirta
tikai uz 2021. gada rudens semestri)

EUR
1790 

EUR
895
EUR
312 - 545

  MAĢISTRANTŪRA

 Iegūstamais grāds
un/vai kvalifikācija

 Studiju ilgums

 Budžeta vietu skaits

 Studiju maksa (gadā)

Studiju maksa (1.sem.)Studiju maksa (1.sem.) *ar piemēroto atlaidi


BIZNESA VIDES
VADĪBA

 

Uzņēmuma un iestādes vadītājs

1,5 vai 2 gadi

15 + 5**
(**budžeta vieta 1.kursam tiek piešķirta
tikai uz 2021. gada rudens semestri)

EUR
2445

EUR
1222
EUR
673

MEDIJU UN INFORMĀCIJAS PRATĪBA

Akadēmiskais maģistra grāds komunikācijas zinātnē

1,5 vai 2 gadi

11

EUR
2445

EUR
1222
EUR
673

STRATĒĢISKĀ KOMUNIKĀCIJA
UN PĀRVALDĪBA

Maģistra grāds sociālajās zinātnēs

2 gadi

14

EUR
2445

EUR
1222
EUR
673
KIBERDROŠĪBAS INŽENIERIJAProfesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijās2 gadi10

EUR
4200

EUR
2100
EUR
673

VIRTUĀLĀ REALITĀTE
UN VIEDĀS
TEHNOLOĢIJAS

Profesionālais maģistra grāds virtuālās realitātes un viedajās tehnoloģijās

1,5 gadi

10

EUR
3668

EUR
1834
EUR
673
TŪRISMA STRATĒĢISKĀ VADĪBA KONKURĒTSPĒJAI 2 gadi EUR
3094
EUR
1549
 

  DOKTORANTŪRA

Iegūstamais grāds
un/vai kvalifikācija
Studiju ilgums Budžeta vietu skaitsStudiju maksa (gadā)Studiju maksa (1.sem.)Studiju maksa (1.sem.) *ar piemēroto atlaidi
SOCIOTEHNISKU SISTĒMU MODELĒŠANAInženierzinātņu doktora grāds Informācijas tehnoloģijasnozares Sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē 3 gadi5EUR
7336
EUR
3668
 

EKONOMIKA UN
UZŅĒMĒJDARBĪBA

Īsteno 3 augstskolu konsorcijs: Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija, Ventspils Augstskola un Vidzemes Augstskola. 

Zinātnes doktora grāds ekonomikā un uzņēmējdarbībā (Ph.D.)3 gadi5EUR
4550
EUR
2275
 

* Atlaide vidusskolu absolventiem; Vidzemes vidusskolu absolventiem; reflektantiem ar profesionālās izglītības diplomu

Vidzemes Augstskolas STUDIJU PIEDĀVĀJUMA BROŠŪRA 2020./2021. gadam aplūkojama šeit

Uzņemšanas noteikumi Vidzemes Augstskolā pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmās
2021./2022.akad.g. apskatāmi šeit

Uzņemšanas noteikumi Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Ventspils Augstskolas un Vidzemes Augstskolas kopīgajā doktora studiju programmā
“Ekonomika un uzņēmējdarbība” 2021./2022.akadēmiskajā gadā

Uzņemšanas noteikumi Vidzemes Augstskolas doktora studiju programmā “Sociotehnisku sistēmu modelēšana” 2020./2021.akadēmiskajā gadā

Ko mēs piedāvājam?

Ķer zināšanas un iedvesmu vienā no 17 programmām Biznesa vadības, Informācijas tehnoloģijas, Mehatronikas, Būvniecības, Komunikācijas, mediju un pārvaldības vai Tūrisma un atpūtas studiju virzienos.

KOLEDŽAS STUDIJU PROGRAMMAS

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS

MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS

DOKTORANTŪRA

PIETEIKŠANĀS GIDS

Pieteikties uz budžeta vai pašfinansētajām studiju vietām bakalaura, koledžas vai maģistra studiju programmās vari klātienē Cēsu ielā 4, Valmierā.


Informācija par studijām un uzņemšanu Vidzemes Augstskolā:
Mob.: 26182255
E-pasts: uznemsana[at]va.lv