foto

  

   Uzņemšanas noteikumi Vidzemes Augstskolas studiju programmās 2022./2023.akad.g. apskatāmi šeit

Studiju programma līmenis

Studiju programma

Iegūstamais grāds/ kvalifikācija

Studiju ilgums

Budžeta vietu skaits

Studiju maksa (gadā)***

Pirmā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības studiju
programma

ILGTSPĒJĪGA ĒKU BŪVNIECĪBA

Ēku būvdarbu vadītājs3 gadi17*2770 EUR
Profesionālā bakalaura studiju
programma
BIZNESA VADĪBAProfesionālais bakalaura grāds
uzņēmējdarbības vadībā/ Uzņēmuma vadītājs
4 gadi 17*1630 EUR

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

Pilna laika studijas latviešu valodā

Profesionālais bakalaura grāds
informācijas tehnoloģijās/ Programmēšanas inženieris
4 gadi 602445 EUR

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

Pilna laika studijas angļu valodā

Profesionālais bakalaura grāds
informācijas tehnoloģijās/ Programmēšanas inženieris
4 gadi 152445 EUR

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

Nepilna laika studijas latviešu valodā**

Profesionālais bakalaura grāds
informācijas tehnoloģijās/ Programmēšanas inženieris
5 gadi-1956 EUR
KOMUNIKĀCIJA UN SABIEDRISKĀS ATTIECĪBASProfesionālais bakalaura grāds
komunikācijā un sabiedriskajās
attiecībās/ Sabiedrisko attiecību vadītājs
4 gadi 22*1630 EUR
MEDIJU STUDIJAS UN ŽURNĀLISTIKAProfesionālais bakalaura grāds
mediju studijās/ Žurnālists
4 gadi 17*1630 EUR
MEHATRONIKAProfesionālais bakalaura grāds
mehatronikā/ Mehatronikas inženieris
4 gadi 252770 EUR
TŪRISMA ORGANIZĀCIJA UN VADĪBAProfesionālais bakalaura grāds
uzņēmējdarbības vadībā/ Tūrisma un atpūtas organizācijas vadītājs
3,5 gadi 17*1790 EUR
Profesionālā maģistra studiju
programma
BIZNESA VIDES VADĪBAProfesionālais maģistra grāds
uzņēmējdarbības vadībā/ Organizācijas vadītājs
1,5 vai 2 gadi152445 EUR
KIBERDROŠĪBAS INŽENIERIJAProfesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijās2 gadi104200 EUR
VIRTUĀLĀ REALITĀTE UN VIEDĀS TEHNOLOĢIJASProfesionālais maģistra grāds virtuālās realitātes un viedajās tehnoloģijās1,5 gadi83668 EUR
Akadēmiskā maģistra studiju
programma
MEDIJU UN INFORMĀCIJAS PRATĪBASociālo zinātņu maģistra grāds
komunikācijā
1,5 vai 2 gadi102445 EUR
STRATĒĢISKĀ KOMUNIKĀCIJA
UN PĀRVALDĪBA
Sociālo zinātņu maģistra grāds
komunikācijā
2 gadi122445 EUR
TŪRISMA STRATĒĢISKĀ VADĪBA KONKURĒTSPĒJAISociālo zinātņu maģistra grāds
tūrisma un atpūtas organizācijā
1,5 vai 2 gadi153094 EUR
Doktora studiju programmaSOCIOTEHNISKU SISTĒMU MODELĒŠANAZinātniskais doktora grāds
"Zinātnes doktors (Ph.D.) informācijas tehnoloģijās"
3 gadi37336 EUR
EKONOMIKA UN UZŅĒMĒJDARBĪBAZinātniskais doktora grāds
"Zinātnes doktors (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā"
3 gadi34550 EUR

 

* No norādītā budžeta vietu skaita, 1.kursam tiek piešķirtas papildu divas budžeta vietas uz 2022.gada rudens semestri.

** klātienes tikšanās apmēram reizi mēnesī, pārējā laikā studijas notiek patstāvīgi, elektroniskajā mācību vidē.

***Pieejamās studiju maksas atlaides 1.kursa studentiem:  STUDIJU MAKSAS ATLAIDES

 

Ko mēs piedāvājam?

Ķer zināšanas un iedvesmu vienā no 18 programmām Biznesa vadības, Informācijas tehnoloģijas, Mehatronikas, Būvniecības, Komunikācijas, mediju un pārvaldības vai Tūrisma un atpūtas studiju virzienos.

Informācija par studijām un uzņemšanu Vidzemes Augstskolā:
Mob.: 26182255
E-pasts: uznemsana[at]va.lv