Baltic100 - Kvantitatīvie dati par sociālajām un ekonomiskajām transformācijām trīs Baltijas valstu reģionos pēdējos simts gados vēsturisko transformāciju analīzei un nākotnes izaicinājumu pārvarēšanai

Līdzfinansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments 2014.-2021.gadam

Līgums Nr. EZ/BPP/VIAA/2021/3

 

Anotācija: Projekta mērķis ir izveidot kvantitatīvo datu krātuvi, kas atspoguļo sabiedrības un ekonomikas transformācijas trīs Baltijas valstu reģionos pēdējo simts gadu laikā un sniegt kvantitatīvu analīzi par ilgtermiņa attīstības tendencēm reģionālā griezumā kopš 1920. gada.

logo

Šī projekta īstenošana Baltijas valstu sociālekonomiskajā vēsturē sniedz jaunu starpdisciplināru pamatu, pirmo reizi apkopojot iekšzemes kopprodukta datu sērijas visās trīs valstīs, aptverot 100 gadu laika posmu kopš Neatkarības karu beigām, nodrošinot datu salīdzinājumu gan laika, gan valstu griezumā. Izmantojot metodoloģiju, kas pārbaudīta nesenos pētījumos par Eiropas reģionu ekonomisko attīstību kopš 1900. gada, šīs datu sērijas tiks veidotas arī reģionālā līmenī, lai izpētītu ekonomisko un sociālo atšķirību tendences starp reģioniem katrā Baltijas valstī. Projekta vadošais partneris ir Vidzemes Augstskola (Latvija), vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš. Projektā piedalās pieredzējuši pētnieki no Igaunijas (Olaf Mertelsmann un Martin Klesment, Tartu Universitāte), Lietuvas (Zenonas Norkus, Viļņas Universitāte) un Norvēģijas (Ola Honningdal Grytten, Norvēģijas Ekonomikas augstskola), kas nodrošinās metodoloģisko zināšanu pārnesi no attīstītās norvēģu ekonomiskās vēstures skolas uz Baltijas valstu kvantitatīvo nacionālā un reģionālā līmeņa sociālekonomisko vēsturi. Papildus ekonomiskajām atšķirībām starp reģioniem, ko mēra pēc IKP uz vienu iedzīvotāju līmeņa, tiks salīdzināti pētītas starpreģionālās atšķirības demogrāfiskajās struktūrās un nevienlīdzība sabiedrības locekļu attīstībā (izglītība, paredzamais dzīves ilgums, sociālo pakalpojumu pieejamība).

Plānotie sasniedzamie rezultāti: pētījuma mērķiem tiks izveidota statistikas datu krātuve, kurā līdz reģionu līmenim būs pieejamas datu sērijas par demogrāfiskiem un sociālekonomiskiem attīstības indikatoriem. Šī datu krātuve kalpos kā atklāti pieejams uzticamas informācijas avots dažādu scenāriju plānošanai un prognozēšanai reģionālās politikas veidošanā, kā arī būs izmantojams dažādām medijpratības un stratēģiskās komunikācijas vajadzībām. Projektā tiks sagatavota starptautiskā izdevniecībā publicējama kolektīva monogrāfija un 8 augstvērtīgas publikācijas.

Projekta Nr.: EEA-RESEARCH-174

Īstenošanas periods: 01.05.2021.-30.04.2024.

Finansētājs/programma: Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) granti, Pētniecība un izglītība, Baltijas pētniecības programma

HESPI loma: Projekta īstenotājs

Sadarbības partneri: Norvēģijas Ekonomikas augstskola, Norvēģija; Viļņas Universitāte, Lietuva; Tartu Universitāte, Igaunija

Kopējais finansējums: 999092,70 EUR

 

Projekta zinātniskais vadītājs: Gatis Krūmiņš ([email protected])

Administratīvā vadītāja: Ieva Gintere ([email protected])

Personāls:

HESPI zinātniskais personāls Jānis Šiliņš, Ilmārs Mežs, Baiba Kļaviņa

SSII zinātniskais personāls Kaspars Osis, Andris Lapāns

Plašāka informācija: https://eeagrants.lv/; https://eeagrants.org/

Projekta aktualitātes: https://www.hespi.lv/lv/node/530 

 

Īstenotās darbības

1. starptautiskais darba seminārs Rīgā un Valmierā 2021. gada 27.-28.septembrī: projekta partneru tikšanās Izglītības un zinātnes ministrijā, Latvijas Bankā un Vidzemes Augstskolā.

2. starptautiskais darba seminārs Tartu universitātē 2022.gada 14.-15.jūnijā

Projekta uzsākšanas preses relīze pieejama šeit.

 

Zinātniskie raksti

Norkus, Z., Jasilionis, D., Grytten, O., Mežs, I., Klesment, M. Mortality Transition in the Interwar Baltic States: Findings from Cross-Country Comparison of New Life Tables. Scandinavian Economic History Review, 2022. Pieejams šeit.

Grytten O. H., Norkus Z., Markevičiūtė J., Šiliņš J. (2022). Can the economic growth of interwar Latvia be estimated by contemporary national accounts? Baltic Journal of Economics. Available at: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1406099X.2022.2097370?needAccess=true

Norkus Z., Markevičiūtė J., Grytten, O., Šiliņš J. (2022). Latvia’s Relative Wealth in the 1930s: Measured as GDP per capita in 1935 as Benchmark Year. Cliometrica/Springer Journals. In review. Submitted in April 2022.