Jaunās pilsonības formas Eiropā migrācijas laikmetā

Projektu finansē programma “Eiropa pilsoņiem” (EACEA)


Piedalās: HESPI pētniece A.Dāvidsone, ViA lektores V.Silkāne un L.Ločmele

Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts (HESPI) kopā ar 16 partneriem no 15 Eiropas valstīm uzsācis īstenot pētījuma projektu “Jaunās pilsonības formas Eiropā migrācijas laikmetā” (“New Forms of European Citizenship in the Era of Migration”). Projekta ietvaros partneri veiks aptauju par migrācijas uztveri dažādās auditorijās, tai skaitā par riskiem, kas tiek saistīti ar migrācijas procesiem, kā arī popularizēs aptaujas rezultātus un diskutēs par aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar migrāciju, sabiedrības integrāciju un aktīvu pilsoņu līdzdalību. Pētījumā izmantoto aptaujas metodoloģiju izstrādājis HESPI sadarbībā ar Palermo universitāti Itālijā.

 

Projekta īstenošanas laiks: 2016. - 2018. gads.

HESPI pētniece Agnese Dāvidsone ([email protected])

Vairāk par projektu