Patriotisms un nacionālisms: domāšana, attieksmes un to ietekme uz demokrātiskas pilsoniskas sabiedrības attīstību (Patriotisms)

Attēls

Šajā starpdisciplinārajā projektā pētīsim nacionālisma un patriotisma kā nacionālās piesaistes formu noteicošos faktorus un to ietekmi uz demokrātiskas pilsoniskās sabiedrības veidošanos. Detalizēti izpētot patriotisma un nacionālisma izpausmi domāšanā un attieksmēs, kā arī šo nacionalās piesaistes formu saikni ar indivīda politiskajiem uzskatiem un uzvedību, iespējams saprast, kā veidot un stiprināt nacionālo identitāti veidā, kas stiprina demokrātisku pilsonisko sabiedrību. Projektā izstrādāsim patriotisma/nacionalisma orientācijas skalu un pārbaudīsim tās psihometriskās īpašības, veiksim eksperimentu sēriju, lai pārbaudītu patriotisma un nacionālisma saistību ar domāšanu, un ar kvalitatīvo metožu palīdzību izzināsim kā patriotisma/nacionālisma orientācijas izpaužas pilsoniskās izglītības saturā, un kā tās ir saistītas jauniešu politiskajiem uzskatiem un uzvedību. Rezultātus izplatīsim zinātniskajās konferencēs un publicēsim zinātniskos rakstus politikas zinātnes un psiholoģijas konferencēs. Par rezultātiem informēsim rīcībpolitikas veidotājus, skolotājus, NVO, tādējādi demonstrējot sociālo zinātņu nozīmi valsts un sabiedrības drošības un aizsardzības stiprināšanā.

 

Īstenošanas periods: 01.01.2023. - 31.12.2025.

Projekta Nr. LZP-2022/1-0456

Finansētājs/ programma: Fundamentālo un lietišķo pētījumu programma

HESPI loma: Projekta īstenotājs

Sadarbības partneri: NA

Finansējums: 299916,00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs (e-pasts): Ieva Bērziņa ([email protected])

Iesaistītais personāls: HESPI zinātniskais personāls Vineta Silkāne, Anna Broka, viespētnieks Ivars Austersmaģistrantūras studenti - zinātniskie viesasistenti Liene Zīvere, Kristīne Jaunzeme