Profesiju pētījums

Pētījuma mērķis: identificēt Valmierā un Vidzemes reģionā piedāvātās izglītības atbilstību uzņēmēju pieprasījumam un nodarbinātības prognozēm.

Pasūtītājs: Valmieras pilsētas pašvaldība

Projekta vadītāja: Sarmīte Rozentāle

Projekta īstenošanas laiks: 2015.g. augusts - 2016.g. janvāris

Pētnieku grupa: Agita Līviņa, Sandra Brigsa, Aigars Andersons, Ieva Kreituze

Pētījuma īstenošanu atbalsta Valmieras pilsētas pašvaldība

Projekta mājaslapa

Pētījuma teksts pilnā apjomā