Ziņojums par mazo un vidējo pilsētu izaicinājumiem, ekonomiskās attīstības potenciālu, ietekmi uz kopējo teritoriālo attīstību gan Latvijas, gan Eiropas Savienības mērogā, kā arī turpmākiem attīstības virzieniem

Pasūtītājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Pētījuma laiks: 2014. gada novembris - 2015. gada aprīlis.

Izpildē piedalās: V.Valtenbegs, A.Līviņa, L.Bērzkalna, eksperte I.Vilka (LU), starptautiskie eksperti no European Urban Knowledge Network (Beļģija).

Ziņojumu sk. šeit.