,,

Projekta mērķis ir ieviest Latvijā Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu*, nodrošinot ES nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli, kā arī izstrādājot piemērotas un inovatīvas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā. (Prioritāro rīcību programma (Prioritised Action Framework) – stratēģisks daudzgadu plānošanas dokuments, kas sniedz visaptverošu pārskatu par pasākumiem, kas nepieciešami, lai saglabātu un atjaunotu ES nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli.)

Ent-r-e-novators

Ent-r-e-novators: entrepreneurs-researchers-educators-innovators (uzņēmēji-pētnieki-mācībspēki-inovatori). Projekta ambīcija ir ieviest domāšanas veidu, kas veicinātu spēcīgu sadarbību starp izglītību, pētniecību, inovācijām un uzņēmējdarbību. Izmantojot dažādas pieejas (uz nākotni vērstas darbnīcas, hakatoni, dzīvās laboratorijas, sabiedrības zinātnes projekti), EUDRES Ent-r-e-novators pievēršas reģionālām vajadzībām. Ent-r-e-novators samazina plaisu starp zināt-darīt un transformē no “es” uz “mēs” kultūru.

LZPFLPP 

Šī starpdisciplinārā projekta mērķis ir pētīt zinātnisko kultūru Latvijas vidusskolās kā vienu no būtiskākajiem zinātņu pratības sabiedrības virzītājspēkiem, radīt zināšanu bāzi zinātniskam diskursam un politikas rekomendācijām, kā arī izstrādāt un pārbaudīt teorētisku un empīriski pamatotu kritēriju modeli zinātniskās skolas kultūras novērtēšanai pēc pandēmijas.

FLPP

Projekta mērķis ir izpētīt izglītības kā vērtības ietekmi Latvijas sabiedrības izaugsmē sociālekonomiskajā un kultūras kontekstā, vērtējot iedzīvotāju sociālo atdevi tautsaimniecības attīstībai un augstāka dzīves kvalitātes līmeņa sasniegšanai, nodrošinot ieguldījumu humānā kapitāla produktivitātē Latvijas reģionālajā kontekstā.

Erasmus+ eudres

Projekta mērķis ir dot ieguldījumu mazo un vidējo pilsētu, to reģionu attīstībā – reģionāli risinājumi ar Eiropas perspektīvu. Projektā paredzēts būtiski stiprināt reģionu inovāciju sistēmu, dot ieguldījumu reģionu digitālajā, vides un ilgtspējīgajā transformācijā, tādejādi virzīties uz viedu un ilgtspējīgu reģionu attīstību. Visi projekta partneri atrodas mazās vai vidēji lielās pilsētās, kur nav vairāk par 250 000 iedzīvotājiem, ir ambiciozas, elastīgas un mazas vai vidēja izmēra universitātes ar ne vairāk par 15 000 studentiem un atrodas mazākajās Eiropas valstīs. Projekta aktivitātes ir vērstas, lai nodrošinātu iespējami labāko dzīves kvalitāti neatkarīgiem cilvēkiem reģionos.

ERASMUS+  REEB

Projekta mērķi ir tuvināt biomedicīnas uzņēmumu un veselības apmācības centru realitāti, izmantojot jaukto realitāti, paplašināto realitāti un virtuālo realitāti un uzlabot mūsu studentu zināšanu apguvi veselības aprūpes apmācībās.  Projekta laikā notiks attālinātas studentu apmācības, profesionālas biomedicīnas vides virtuālā renderēšana: mērķis ir patiesi un ātri izveidot virtuālās darba vides, izmantojot BIM tehnoloģiju, ko var izmantot dažādās platformās (mobilajā, planšetdatorā, personālajā datorā...) vai pat 3D drukāšanā. Tiks izstrādāti hologrāfiskie simulatori: šajā virzienā mērķis ir izveidot virtuālos biomedicīnas ierīču simulatorus, izmantojot virtuālo un jaukto realitāti, kuru funkcionalitāte ir līdzīga reālai ierīcei, ar iespējām bagātināt pieredzi ar didaktiskajiem elementiem. 

STARGATE

Projekta mērķis ir izstrādāt progresīvu, daudzpusīgu un holistisku klimata viedās lauksaimniecības metodoloģiju, iegūstot inovācijas mikroklimata un laika apstākļu riska pārvaldības jomā, kā arī ainavu dizainā. Metodoloģijas pamatā ir zemes novērošanas, laika apstākļu/klimata un lietu interneta integrēšana, lai veicinātu efektīvāku lauku saimniecību/zemes gabalu apsaimniekošanu; iespējas pielāgoties klimata pārmaiņām; vietējās un reģionālās politikas formulējumu, kas nodrošinātu labāku ainavu apsaimniekošanu, aizsardzību pret klimatiskajiem riskiem; mikroklimata pārmaiņu īstenošanu.

BECID

Anotācija:Lai sniegtu atbalstu Eiropas Savienībai (ES) cīņā ar dezinformāciju trīs Baltijas valstīs,  Vidzeme Augstskola sadarbībā ar partneriem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā ir izveidojusi Baltijas Iesaistes centru informācijas traucējumu apkarošanā (BECID – Baltic Engagement Centre for Combating Information Disorders). BECID un vēl pieci citi jaunizveidoti centri ir kļuvuši par Eiropas Digitālo mediju observatorijas (EDMO) tīkla sastāvdaļu, kas stiprina Eiropas ekosistēmu un cīnās ar dezinformāciju. Līdz ar to tagad EDMO tīklā ir iesaistītas visas 27 ES dalībvalstis, kā arī Norvēģija.  

Īstenošanas periods: 01.12.2022. - 31.05.2025.

Projekta identifikācijas Nr. 101084073

Finansētājs: Eiropas Veselības un digitālā izpildaģentūra (Digital SME Support Actions)

HESPI loma: Projekta partneris

Sadarbības partneri: Tartu Universitāte, Tallinas Universitāte, Vītauta Dižā Universitāte, “Re:Baltica”, Baltijas Mediju izcilības centrs, ziņu portāla “Delfi” - Latvijas, Igaunijas un Lietuvas redakcija, asociētais partneris: SIA Vidzemes Televizija

Kopējais finansējums: 2 830 662,53 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs (e-pasts): Jānis Buholcs (janis.buholcs@va.lv)

Iesaistītais personāls: HESPI zinātniskais personāls Jānis Buholcs, Agnese Dāvidsone, Solvita Denisa-Liepniece, Iveta Auniņa, Katrīne Kūkoja

Plašāka informācijahttps://becid.ut.ee/

BECID

 

2022. gada 26. oktobrī  Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA) tika parakstīts līgums Nr. 8.2.3.0/22/A/004 par ESF projekta "Automatizācijas rīki radošajām industrijām AutoRade" realizāciju. 

Projekta mērķis ir palielināt studentu un personāla starptautisko mobilitāti, kā arī starptautisko sadarbību ar partnervalstīm.