Dzīve ar Covid-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē (COVIDzīve)

fff

fff

 

Īstenošanas periods: 01.07.2020. - 31.12.2020.

Finansētājs/ programma: Valsts pētījumu programma „Covid-19 seku mazināšanai”

HESPI loma: Projekta partneris

Sadarbības partneri: Rīgas Stradiņa universitāte (projekta vadošā institūcija), Latvijas Universitāte, Elektronikas un datorzinātņu institūts, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Finansējums: 497580,00 EUR

Projekta vadītājs (e-pasts): Līga Cvetkova ([email protected])

Iesaistītais personāls: Gatis Krūmiņš, Feliciana Rajevska, Jānis Buholcs, Vineta Silkāne, Agnese Dāvidsone, Anna Broka, Hanna Mihailova, Sarmīte Rozentāle; SSII pētniece Ginta Majore, SSII zinātniskā viesasistente Mairita Zaķe, viespētnieki Zigurds Zaķis, Ieva Bērziņa, studējošie Sanda Šapale, Angeļina Aņisimova

Anotācija: Pētījuma mērķis ir novērtēt Latvijas valsts un sabiedrības gatavību un izmantoto mehānismu efektivitāti krīzes pārvarēšanā, kā arī sagatavot priekšlikumus turpmākās rīcības scenārijiem, lai stiprinātu sabiedrības noturību pret krīzēm nākotnē. Projekta rezultātā plānots:

  • Izstrādāt vadlīnijas uzlabota, studentcentrēta izglītības procesa nodrošināšanai attālināto mācību un studiju platformās, kas analizē problēmas un iesaka risinājumus politikas veidotājiem;
  • Izvērtēt un izstrādāt priekšlikumus par nodarbinātību un drošu un veselīgu darba vidi attālināta darba apstākļos, ļaujot veiksmīgāk risināt pāreju uz attālināto darbu;
  • Veikt izvērtējumu par sabiedrības medijpratību un noturību pret dezinformāciju, kā rezultātā tiks izstrādāti priekšlikumi dažādu sabiedrības grupu informēšanas veidiem un kanāliem;
  • Izvērtēt ārkārtas stāvokļa sociālo un psiholoģisko ietekmi, kā arī sociālo pakalpojumu pieejamību un nodrošinājumu, kas palīdzēs atbildīgajām institūcijām nākotnē plānot efektīvākus atbalsta pasākumus.