Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās RTA, VeA un ViA

Logo_rinda

 

Projekta mērķis ir stiprināt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA), Ventspils Augstskolas (VeA) un Vidzemes Augstskolas (ViA) akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās, uzlabojot doktora līmeņa studiju programmu kvalitāti un konkurētspēju, un nodrošinot akadēmiskā un zinātniskā personāla atjaunotni. RTA, VeA un ViA doktora studiju programmu (DSP) attīstības plānos augstākā izglītība un zinātne ir apzinātas kā nozares ar būtisku horizontālo ietekmi, kas veicina cilvēkresursu un ekonomikas attīstību un Latvijas tautsaimniecības transformāciju. 

Projekta sadarbības partneru DSP izstrādātas jomās sniedz būtisku ietekmi uz tautsaimniecības nozarēm ar vislielāko izaugsmes potenciālu un paredz palielināt pētniecībā un inovācijās nodarbināto cilvēku skaitu un spējas.

Zinātnisko projektu vadītāja Ieva Gintere (ieva.gintere@va.lv)

Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2021-30.11.2023.

Budžets: 408 852 EUR

Līgums Nr. 8.2.2.0/20/I/005