PROJEKTI

ADVANCES: Sabiedrības kiberdrošības spēju paaugstināšana

fff

Pasaulē ir augsts pieprasījums pēc kvalitatīviem kiberdrošības speciālistiem pieaugošā kiberuzbrukumu skaita un to tehnoloģiskā progresa dēļ. Baltijas valstīs ģeopolitiskais stāvoklis par galveno prioritāti izvirza kiberdrošību. Visas tautsaimniecības nozares ir atkarīgas no aizsardzības pret kibernoziegumiem. Vairāk nekā 90% kiberincidentos cilvēkus var uzskatīt gan par uzbrukuma mērķiem, gan par aizstāvjiem ar plašu tehnisko un vispārējo kompetenci. Ir milzīgs pētījumu trūkums par cilvēcisko faktoru lomu kiberdrošībā starptautiskā mērogā. Izveidojot starptautisku starpdisciplīnu pētniecības grupu, tiks risināta steidzamā vajadzība pēc zinātniskas izpratnes par cilvēku ierobežojumiem un spējām kiberuzbrukumu ķēdē.

 

Trīs Baltijas valstis un to partneri no Norvēģijas un Lihtenšteinas veido komandu, lai izpētītu cilvēku uzvedību kiberdrošībā, apvienojot datorzinātnes, psiholoģijas un cilvēka genomikas izpētes jomas. Projekta mērķis ir izstrādāt visaptverošu, uz zinātni balstītu starpdisciplīnu sistēmu, lai attīstītu un novērtētu pašreizējā un topošā kiberdrošības darbaspēka vispārīgas un ar tematiku saistītas kompetences. Dati tiks vākti, pamatojoties uz starptautisko kiberdrošības mācību dalībniekiem. Studentu vidē tiks pārbaudīta riska novērtēšana un izglītojošās sastāvdaļas. Statistiskie un datizraces rīki tiks izmantoti, lai interpretētu daudzslāņainus datus un rastu korelācijas starp ģenētiskajām, uzvedības un tehniskajām prasmēm stresa apstākļos.

Projekta rezultātā tiks izveidots metodikas un rīku kopums, kas ietvers specifiskus programmatūras komponentus datu vākšanai un analīzei, pašpārskata rīkus, lai apkopotu faktiskos datus par sociālās uzvedības šabloniem, ieteikumus, lai ņemtu vērā konkrētu bioloģisko marķieru informāciju, pielāgotu genotipu bloku, metodiku kompetenču izstrādei un novērtēšanai, un riska novērtēšanas procesu, kas balstīts uz kopējiem starpdisciplināriem datiem.

Galvenie mērķi:

Galvenais mērķis ir sekmēt kiberdrošības speciālista darbību, identificējot iespējamos uzlabojumus no trim dažādām perspektīvām: uzskatot cilvēku par bioloģisku vienību, analizējot personas uzvedības šablonus un pievēršot uzmanību nepieciešamajām kiberdrošības speciālista zināšanām un prasmēm.

Projekta pamatā ir hipotēze, ka ir iespējams kartēt kiberkompetences, kas nepieciešamas kibernoziegumu atrisināšanai, infrastruktūras aizsargāšanai vai izturībai pret kiberļaunprātīgu izmantošanu, un tad izstrādāt racionālu kompetences uzlabošanas ceļu kiberdrošības speciālistam. Nodarbojoties ar kritiskām infrastruktūrām vai strādājot ar tiešsaistes misijai kritiskām atbalsta sistēmām, nav instrumentu, kas ļautu novērtēt cilvēka īpašības vai raksturīgos riskus, vai arī pētniecības komponenti nav zinātniski validēti.

Finansējums:

Projekts ADVANCES: Sabiedrības kiberdrošības spēju paaugstināšana ir ieguvis gandrīz 1 miljonu eiro vērtu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta Baltijas pētniecības programmas granta finansējumu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas. Programmas mērķis ir apvienot Baltijas valstu, Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas pētniecības potenciālu, stiprināt reģionālo sadarbību pētniecībā, kas attiecas uz reģiona valstīm, un novērst plaisu starp nacionālo pētniecības finansējumu un Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu.

Projekta rezultātu repozitorijs:
https://cs.vu.lt/projects/ADVANCES

Projekta realizācijas laiks: 01.01.2021 - 31.12.2023

Grants: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta Baltijas pētniecības programma, 2014-2021

Programmas operators: Lietuvas pētniecības padome

Projekta Nr. S-BMT-21-6 (LT08-2-LMT-K-01-051)

Projekta virzītājs: Viļņas Universitāte, projekta vadītājs Dr. Agnė Brilingaitė (Datorzinātņu institūts, Kiberdrošības laboratorija)

Par projekta aktivitāšu īstenošanu atbildīgā vadošā pētniece ViA: dr.sc.ing. Ginta Majore

Projekta partneri: Viļņas Universitāte (Lietuva), Ģenerāļa Jona Žemaiša Lietuvas militārā akadēmija (Lietuva), Norvēģijas zinātnes un tehnoloģiju universitāte (Norvēģija), Ostfoldas Universitātes koledža (Norvēģija), Tallinas Tehnoloģiju universitāte (Igaunija), Lihtenšteinas Universitāte (Lihtenšteina), Vidzemes Augstskola (Latvija)

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI