PROJEKTI

Akcelerācijas pakalpojumi augstākās izglītības iestāžu institucionālās pārveides atbalstam — nākotnes augstākās izglītības iestāžu akcelerācija

Accelerate future hei

Augstākās izglītības iestādes (AII) ir būtisks zināšanu ekosistēmu un arvien vairāk arī inovāciju ekosistēmu virzītājspēks, jo tām piemīt potenciāls panākt izmaiņas ar izglītības, pētniecības un reģionālās attīstības palīdzību. Izmantojot Erasmus+ un Apvārsnis Eiropa programmu finansējumu, Eiropas Komisija (EK) ir aktīvi atbalstījusi AII, lai palielinātu to iesaisti un ietekmi sava reģiona kontekstā, veicinot inovācijas un uzņēmējdarbības aktivitātes. Paredzams, ka jaunā Eiropas Pētniecības telpa stiprinās AII pētniecības un inovācijas dimensiju, izmantojot visaptverošu institucionālu augstākās izglītības pārveides programmu sinerģijā ar Eiropas Izglītības telpu, pastiprinot to lomu kā pārmaiņu virzītājspēkam, veicinot to atveseļošanos, nodrošinot kopīgus mērķus ES un dalībvalstu iniciatīvām, lai atbalstītu augstākās izglītības iestādes to centienos pārveidot izglītības, pētniecības, inovācijas jomas, kā arī pienesumu sabiedrībai. Ņemot vērā, ka šī ietekme tiek panākta, uz zināšanām un digitalizāciju vērstai augstākās izglītības iestādei aktīvi sadarbojoties ar tās vidi, ir ļoti svarīgi saprast kontekstu, kurā AII pastāv un ko tā vēlas ietekmēt. Tādas iniciatīvas kā EK Viedā specializācija ir apzinājušas sadarbību starp AII un tās reģionu, vienlaikus atzīstot, ka pastāv ekosistēmas gan universitāšu un uzņēmumu sadarbībā, gan uzņēmējdarbībā. Panākt pārmaiņas AII, lai radītu labākus ietekmes kanālus, ir pārmaiņu vadības un procesu uzdevums. Tātad, lai virzītu pārmaiņas, ir jāveic visaptveroša secīgu un paralēlu darbību virkne, kas veicina Apzināšanos, Vēlmi, Zināšanas, kas noved pie Rīcības, kas pēc tam ir jāmēra, lai varētu Stiprināt jauno uzvedības modeli. To var panākt, izmantojot mērķtiecīgu atbalsta sistēmu, kas ir balstīta uz pašreizējo situāciju (status quo), kuras ietvaros tiek izstrādāta vīzija un aktivitātes, kas aprakstītas rīcības plānā un pēc tam tiek īstenotas pieteikumu projektos, kuros pieejams tāds atbalsts kā padomdošana (koučings), apmācības un starptautiskā apmaiņa.

 

Uzdevumi:

1. Identificēt AII un tās ekosistēmas esošo situāciju (status quo) attiecībā uz uzņēmējdarbības un inovācijas aktivitātēm, īstenojot visaptverošu skenēšanas un tvēruma noteikšanas (Scanning and Scoping) projekta posmu.

2. Izstrādāt akcelerācijas attīstības rīcības plānu, kas ietver vīziju un reālas aktivitātes, kas veicamas pārveides akcelerācijas projektā izstrādes (Developing) posmā.
3. Testēt un ieviest akcelerācijas pakalpojumus, kas palīdzēs iestādēm īstenot pārveides stratēģiju un rīcības plānu, izveidojot kopīgu zināšanu bāzi, koučinga pakalpojumus un virtuālu AII tikšanās vietu ar kolēģiem un ārējām iesaistītajām pusēm, piemēram, citiem ekosistēmas dalībniekiem, investoriem un publiskajiem finansētājiem. Akcelerācijas pakalpojumi nodrošinās: piekļuvi treneriem, mentoriem, zināšanām un diskusijām akadēmiskajā vai ārpus akadēmiskā loka ar dažādu profilu speciālistiem, kas atbilst jomām pārveides dienaskārtībā. Šie speciālisti sniegs atbalstu:

i. stratēģijas izstrādē,

ii. rīcības plāna izstrādē un

iii. minētā rīcības plāna īstenošanā (institucionālās pārveides akcelerācijas projektu un nepieciešamo atbalsta resursu kartēšanas ietvaros), kā arī nodrošinās

iv. detalizētus ieteikumus attiecībā uz ES, nacionālā un reģionālā finansējuma avotu iespējām, lai AII varētu īstenot pārmaiņas. Šie ieteikumi palīdzēs AII definēt standarta metodoloģiju, lai attīstītu konkrētas investīciju programmas, kas ietver dažādus finansējuma un finanšu instrumentu veidus, kas atbilst kopējām pārveides prioritātēm un jomām.

4. Iekļaut projektā novērtēšanas mehānismu, kas ļauj partneriem izvērtēt AII stratēģijas, ko

uzrauga “akcelerācijas padome”, kuras sastāvā ir neatkarīgi eksperti. Novērtēšanas mehānisms ļaus uzraudzīt AII progresu izvēlēto pārveides programmas jomu ieviešanā.

5. Sniegt atgriezenisko saiti Eiropas Komisijai un dalībvalstīm rīcībpolitikas plānošanai, kā arī nodrošināt pilotpētījuma rezultātu izplatīšanu citām mērķgrupām.

Īstenošanas periods: 01.01.2023. – 31.12.2026.

Finansētājs/ programma:  Apvārsnis Eiropa programma, ES galvenā pētniecības un inovāciju finansēšanas programma /Eiropas Pētniecības izpildaģentūra

Mērķis: Kopīgi izstrādāt un notestēt akcelerācijas pakalpojumu metodoloģiju, lai atbalstītu AII institucionālo pārveidi.

Vadošais partneris: Koordinators – UNIVERSITY INDUSTRY INNOVATION NETWORK BV (UIIN)

Sadarbības partneri:

TUM International (TUMint)

Momentum Consulting (MMS)

Instituto Superior Técnico (IST)

Université de La Reunion (UR)

Universidad Europea de Canarias (UEC)

Universidade da Madeira (UMa)

St. Pölten University of Applied Science (STPUAS)

UC Leuven-Limburg University of Applied Sciences (UCLL)

Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE)

Politehnica University Timișoara (UPT)

Vidzemes Augstskola (ViA)

Projekta finansējums:  3 197 063,75 EUR  (ViA budžets 208 750,00 EUR)

Projekta vadītājs (e-pasts): Iveta Putniņa (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Iesaistītais personāls: Agita Šmitiņa, Vera Grāvīte-Lapere

Plašāka informācija: Home - Accelerate Future HEI

Aktualitātes

1. Vidzemes Augstskola uzsāk jaunu projektu, lai sekmētu Eiropas augstākās izglītības iestāžu nākotnes potenciālu. Lasi šeit

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI