PROJEKTI

Atbalsts Vidzemes Augstskolas efektīvai iesaistei starptautiskajā zinātnes apritē (ViA-Int)

1115

Projekta „Atbalsts Vidzemes Augstskolas efektīvai iesaistei starptautiskajā zinātnes apritē (ViA-Int)”mērķis ir sekmēt Vidzemes Augstskolas (ViA) pētnieciskā personāla iesaistīšanos starptautiskos pētniecības projektos, tādā veidā stiprinot pētnieku kapacitāti starptautisku projektu izstrādē, veicinot pētnieku starptautiska kontaktu loka veidošanos un tīklošanās iespējas un attīstot pētniecības iestrādes ViA pētījumu apakšvirzienos, kā rezultātā ViA piedalīsies vismaz 7 ERAF atbalstītu un virs kvalitātes sliekšņa novērtētu programmas „Apvārsnis 2020” un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu pieteikumu sagatavošanā.

Galvenās projekta aktivitātes ir šādas:

1. pasākumi programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas starptautiskās sadarbības projektu pētniecības un attīstības jomā snieguma palielināšanai, tostarp nodrošinot nepārklāšanos ar pirmajā kārtā īstenoto projektu atbalstāmajām darbībām un attiecināmajām izmaksām:

1.1. tīklošanās, mācību un mobilitātes, tai skaitā pētniecības mobilitātes, pasākumi, lai iesaistītos starptautiskos konsorcijos un attiecīgi programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektos, tai skaitā:

1.1.1. dalība programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas ietvaros organizētajās partnerības biržās un informācijas dienās;

1.1.2. dalība Eiropas Komisijas Kopīgo pētījumu centra organizētajos atbalsta pasākumos;

1.1.3. dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs;

1.2. programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu pieteikumu sagatavošana, tai skaitā komandējumi un darba braucieni pie potenciālajiem projekta partneriem uz projekta plānošanas sanāksmēm, darba semināru organizēšana Latvijā un ārējo ekspertu piesaistes atbalsts;

2. starptautisku zinātnisko konferenču organizēšana Latvijā;

3. projekta vadība;

4. projekta publicitātes un komunikācijas pasākumu īstenošana.

Projekta laikā tiks attīstīts ViA pētniecības līmenis līdz starptautiski izcilam līmenim, ko apliecinās ar ViA pētnieku piedalīšanos sagatavoti ERAF atbalstīti un virs kvalitātes sliekšņa novērtēti ne mazāk kā 7 programmas "Apvārsnis 2020" un ES 9. Ietvara programmas projektu pieteikumi.

Projekts tiek īstenots, izmantojot ERAF finansējuma līdzekļus. Projekta kopējās izmaksas ir 131 130,59 euro. Projekts tiks īstenots no 2018. gada jūnija līdz 2022.gada 31.decembrim. Projekta īstenošanas ilgums - 55 mēneši.

Projekta laikā veiktās aktivitātes (aktualizēts 27.12.2022):

 1. Starptautiskā konference par digitālā laikmeta pētījumiem "Ilgtspējīga attīstība, kultūra un izglītība" (2018.gada 3.-6.aprīlis, Valmiera, Latvija)
 2. Pēc konferences par digitālā laikmeta pētījumiem "Ilgtspējīga attīstība, kultūra un izglītība" darbnīcas (2018.gada 9.-12.aprīlis, Valmiera, Latvija)
 3. Dalība informatīvajā seminārā "Horizon2020 Narie Sklodowska-Curie Actions iespējas Vidzemes Augstskolā" (2018.gada 9.maijs, Valmiera, Latvija)
 4. Dalība informatīvajā seminārā "Ietvara programmas Apvārsnis 2020 IKT un SSH tematiskās, dalībnieka portāls, kā arī aktualitātes ERA-NET un COST" (2018.gada 11.aprīlis, Rīga, Latvija)
 5. Apstiprināts projekts "NIGHTLV-2018-2019" (2018.gada 26.aprīlis)
 6. Dalība tikšanās "EURAXESS Latvija darbība un sadarbības tīkla veidošana" (2018.gada 27.jūnijs, Rīga, Latvija)
 7. Virs kvalitātes sliekšņa novērtēts Apvārsnis 2020 projekts "CYBERLEAD" (2018.gada 27.jūlijs)
 8. Dalība tikšanās "Pragrammas Apvārsnis 2020 iespējas humanitārajās un sociālajās zinātnēs, 2.daļa" (2018.gada 4.septembris, Rīga, Latvija)
 9. Dalība Austrijas ES Prezidentūras organizētajā konferencē/izstādē "ICT 2018: Imagine Digital - Connect Europe | Digital Single Market" (2018.gada 4.-6.decembris, Vīne, Austrija)
 10. Apstiprināts Apvārsnis 2020 projekts "STARGATE" (2018.gada 6.decembris)
 11. Dalība Apvārsnis 2020 kontaktbiržā "Science with and for Society 2019" (2018.gada 14.decembris, Brisele, Beļģija)
 12. Dalība Apvārsnis 2020 konferencē "Design future energy policies: Social sciences and humanities to accelerate the energy transition" (2019.gada 22.janvāris, Brisele, Beļģija)
 13. Dalība Apvārsnis 2020 kiberdrošības jomas projektu izstrādes un iesniegšanas atbalsta seminārā/konferencē "Vision2020: The Crowdhelix Network" (2019.gada 6.-7.februāris, Lavāla, Francija)
 14. Dalība Apvārsnis 2020 10.Eiropas tīklošanas pasākumā "Successful R&I in Europe 2019" (2019.gada 14.-15.februāris, Diseldorfa, Vācija)
 15. Dalība Apvārsnis 2020 informācijas dienā "Apvārsnis 2020 finanšu noteikumi: kā pareizi īstenot" (2019.gada 5.marts, Rīga, Latvija)
 16. Dalība starptautiskā zinātniskā konferencē IEEE EDUCON2019 (2019.gada 9.-11.aprīlis, Dubaija, Apvienotie Arābu Emirāti)
 17. Dalība Apvārnis 2020 projekta "Daļiņu paātrinātāju izpēte un inovācijas Eiropas sabiedrībai un zinātnei (ARIES)" tikšanās "2nd AIRIES Annual Meeting" (2019.gada 11.aprīlis, Budapešta, Ungārija)
 18. Dalība Eiropas digitālā vienotā tirgus (European Digital Single Market) seminārā "NECC cyber industry meeting" (2019.gada 12.aprīlis, Kopenhāgena, Dānija)
 19. Dalība sešdesmit devītajā ICA konferencē "Communication Beyond Boundaries" (2019.gada 24.-28.maijs, Vašingtona, ASV)
 20. Dalība Apvārsnis 2020 kontaktbiržā "Digital Excellence Forum ICT-2019 H2020 Proposers day" (2019.gada 18.-20.septembris, Helsinki, Somija)
 21. Dalība Apvārsnsi 2020 kontaktbiržā "Personalised Medicine for Health in Europe Research" (2019.gada 22.-24.oktobris, Glivice, Polija)
 22. Dalība Apvārsnis 2020 informācijas dienā "Towards Horizon Europe Implementation in Latvia" (2019.gada 7.novembris, Rīga, Latvija)
 23. Dalība konferencē "42nd Annual Meeting of NABET" (2019.gada 7.novembris, Pensilvānija, ASV)
 24. Dalība konferencē "2019 Penn York Research Conference" (2019.gada 9.novembris, Pensilvānija, ASV)
 25. Dalība Eiropas kopīgo pētījumu centra atbalsta pasākumā "High Performance Cloud Computing, Cloud Infrastructure and Artificial Intelligence to better protect our planet" (2019.gada 27.novembris, Brisele, Beļģija)
 26. Dalība Apvārsnis 2020 kontaktbiržā "ECS Brockerage Event 2020" (2020.gada 13.-15.janvāris, Brisele, Beļģija)
 27. Virs kvalitātes sliekšņa novērtēts Apvārsnis 2020 projekts "NIGHTLV2020" (2020.gada 24.marts)
 28. Dalība konferencē "INTED2020" (2020.gada 02.-04.marts, Valensija, Spānija)
 29. Dalība tiešsaistes konferencē "ICACIN2020" (2020.gada 13.-14.aprīlis, Kasablanka, Maroka)
 30. Virs kvalitātes sliekšņa novērtēts Apvārsnis 2020 projekta pietiekums "cultEUR" (2020.gada 15.jūlijs)
 31. Dalība tiešsaistes konferencē Interactive Collaborative Learning "ICL" (2020.gada 23.-25.septembris, Tallina, Igaunija)
 32. Dalība tiešsaistes konferencē Research Challenges in Information Science "RCIS2020" (2020.gada 23.-25.septembris, Kipra)
 33. Virs kvalitātes sliekšņa novērtēts Apvārsnis 2020 projekta pieteikums "DORIC" (2020.gada 24.septembris)
 34. Dalība 23.starptautiskā zinātniskā konference "Sabiedrība un kultūra: cilvēks ekosistēmā" (2020.gada 12.-13.septembris, Liepāja, Latvija)
 35. Dalība Apvārsnis 2020 kontaktbiržā European Green Deal Call (2020.gada 13.-14.oktobrīs, Īrija, Dublina)
 36. Virs kvalitātes sliekšņa novērtēts Apvārsnis 2020 projekta pieteikums "Researchers Night in Latvia 2021" (2021.gada 19.marts)
 37. Uzsākta 2021.gada 26.marta starptautiskās zinātniskās konferences SOCIETY. TECHNOLOGY. SECURITY organizēšana. Aktuālā konferences informācija atrodama šeit
 38. 2021.gada 26.marta starptautiskā zinātniskās konference SOCIETY. TECHNOLOGY. SECURITY konferences piecas paneļdiskusijas papildina divas darbnīcas. Konferences YouTube ieraksts pieejams šeit.
 39. Dalība starptautiskā zinātniskajā konferencē "Rural Environment, Eduation, Personality" (2021.gada 07.-08.maijs, Jelgava, Latvija)
 40. Dalība starptautiskā zinātniskā konferencē "2nd International Conference of Advanced Computing and Informatics - ICAIn'21" (2021.gada 24.-25.maijs, Kasablanka, Maroka)
 41. Dalība starptautiskā zinātniskā konferencē "OSA Optical Sensots and Sensing Congress" (2021.gada 18.-23.jūnijs, Masačusetsa, ASV)
 42. Dalība starptautiskā zinātniskā konferencē "CLEO®/Europe-EQEC 2021" (2021.gada 21.-25.jūnijs, Mulhouse, Francija)
 43. Dalība starptautiskā zinātniskā konferencē "10th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas"  (2021.gada 16.-19.augusts, Hamar, Norvēģija)
 44. Dalība Apvārsnis Eiropa Baltijas valstu kontaktpunktu vebinārā "Baltic MSCA Postdoctoral Fellowships inspiration day" (2021.gada 15.septembris)
 45. Dalība Apvārsnis Eiropa vebinārā "Horizon Europe info day for cluster 6" (2021.gada 25.oktobris)
 46. Dalība VIAA vebinārā "Personāla izmaksas Apvārsnis Eiropa programmas projektos" (2021.gada 16.novembris)
 47. Dalība Apvārsnis Eiropa vebinārā "Horizon MSCA Staff Exchanges info session" (2021.gada 19.novembris)
 48. Dalība starptautiskā zinātniskā konferencē "World Conference on Innovation in Technology and Engineering Sciences" (2021.gada 3.-5.decembris, Atēnas, Grieķija)
 49. Dalība starptautiskā zinātniskā konferencē "2021 International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management Conference" (2021.gada 13.-16.decembris, Singapūra)
 50. Dalība starptautiskā zinātniskā konferencē "4th World Conference on Future of Education" (2021.gada 17.-19.decembris, Berlīne, Vācija)
 51. Izludināta trešā starptautiskā zinātniskā konfere SABIEDRĪBA. TEHNOLOĢIJAS. RISINĀJUMI, kas norisināsies 2022.gada 8.aprīlī, Valmierā, Latvijā
 52. Nozlēgusies pieteikšanās starptautiskajai zinātiskajai konferencei SABIEDRĪBA. TEHNOLOĢIJAS. RISINĀJUMI, kas norisināsies 2022.gada 8.aprīlī, Valmierā, Latvijā. Konferencei pieteikušies pēntieki no Latvijas, Lietuvas, Zviedrijas, Portugāles, Beļģijas, Albānijas, Indijas.
 53. Aizvadīta trešā starptautiskā zināntiskā konference SABIEDRĪBA. TEHNOLOĢIJAS. RISINĀJUMI. Konfrences tēžu krājums (angļu valdoā) pieejams šeit un A telpas videoieraksts (angļu valodā) pieejams šeit (2022.gada 8.aprīlis, Valmiera, Latvija)
 54. Dalība informatīvā vebinārā "IP in EU funded projects witha a specific focus on MSCA" (2022.gada 13.aprīlis, platforma Zoom)
 55. Dalība starptautiskā zināntiskā konferencē The 28th Biennial AABS Conference "Baltic Studies at a Crossroads" (2022.gada 27.-29.maijs, Sietla, ASV)
 56. Dalība starotautiskā zinātniskā konferencē 13th Annual International Religious Tourism and Pilgrimage (IRTP) Conference (2022.gada 29.jūnijs-2.jūlijs, Viļņa, Lietuva)
 57. Dalība starptautiskā zinātniskā konferencē TAE 2022 - 8th International Conference on Trends in Agricultura Engineering (2022.gada 20.-23.septembris, Prāga, Čehija)
 58. Dalība RIXC Mākslas un zinātnes starptautiskajā konferencē "Renewable Futures" (2022.gada 7.-8.oktobris, Rīga, Latvija)
 59. Dalība starptautiskā zināntiskā konferencē 15th International Conference for Cultural Tourism in Europe: Relaunching European Tourism Trough Cultural Heritage & Digitalisation (2022.gada 19.-22.oktobris, Rijeka, Horvātija)
 60. Dalība starptautiskā zinātniskā konferencē ECREA 2022 9th European Conference (2022.gada 19.22.oktobris, Orhūsa, Dānija)
 61. Dalība starptautiskā zināntiskā konferencē The 2nd International Conference on Electrical, Computer, Communications and Mechatrocins Engineering ICECCME 2022 (2022.gada 16.-18.novmbris, Male, Maldīves)
Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI