PROJEKTI

Change(K)now!

Uzskatu maiņa no vienreizējas lietošanas uz aprites vai daudzkārt lietojamām pārtikas piegādes sistēmām Baltijas jūras reģionā.

 

Mērķis: 
Projekta Change(K)now! mērķis ir veicināt pārtikas piegādes sistēmas pāreju no vienreizējas uz daudzkārtēju iepakojuma izmantošanu BJR pilsētās, kā arī veicināt domāšanas maiņu iepakojuma izmantošanā. Projekts ir vērsts uz pašvaldībām un pašvaldību struktūrvienībām, tajās strādājošajiem pārtikas piegādes uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Šī mērķauditorija var veicināt pilsētu pārtikas piegādes sistēmu aprites principu, pieņemot ilgtspējīgus risinājumus un mainot ierasto kārtību un uzvedību. 

Projektā tiks ieviesti 3 pilotprojekti: 

  • Ēdināšana institūcijās 

  • Ēdināšana pasākumos 

  • Ēdiena līdzņemšana un piegāde uz mājām 

ViA loma projektā: projekta administratīvais vadītājs, Izstrādāt apmācību programmu pašvaldībām un uzņēmējiem par ilgtspējīgām pārtikas piegādes sistēmām, Koordinēt projekta īstenošanu, partnerus un asociatīvos partnerus Latvijā, kā arī uzraudzīt risinājumu prototipēšanu un pilotēšanu Latvijā. 

Programma: Interreg Baltijas jūras reģions, Klimata neitrālas sabiedrības (climate-neutral societies)/ Aprites ekonomika prioritāte 

Īstenošanas laiks: Novembris 2023 - Oktobris 2026 

Budžets:

Kopējais projekta budžets 4,61 milijons, ERDF finansējums 3.69 milijoni.  

ViA budžets: 285 988, 00 EUR, ERDF finansējums 212 790.40 EUR, Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums 53 197.60 EUR 

Partneri: 

23 projekta partneri no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Somijas, Zviedrijas, Polijas, Vācijas, Dānijas. Vadošais partneris Vidzemes Augstskola 

ViA iesaistītais personāls: 

Aija van der Steina – projekta saturiskā vadītāja 

Laura Fišere - projekta administratīvā vadītāja 

Īstenošanas personāls - Linda Veliverronena, Vineta Silkāne. Līga Horsta 


 

PROJEKTA AKTUALITĀTES

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI