PROJEKTI

EDU-SMEs: Studiju plānu un programmu saskaņošana mazo un vidējo uzņēmumu pārrobežu sadarbībai

EUEdusmesInterreg

Projekta mērķis ir attīstīt tādas kompetences augstāko izglītības iestāžu (AII) absolventiem, kas vislabāk atbilst uzņēmumu vajadzībām Centrālajā Baltijas Reģionā (CBR).

Jaunas zināšanas un pedagoģiskā pieeja ir integrēta jau esošajos studiju plānos un studenti saņems jaunas kompetences, īpaši Mazo un Vidējo Uzņēmumu (MVU) internacionalizācijas jomā. Projekts tāpat atbalsta uzņēmumus internacionalizācijas procesā, izmantojot pārrobežu aktivitātes, kas savieno MVU ar mērķa tirgus attiecīgās universitātes fakultāti un studentiem. Projekta aktivitātēs ietilpst kopīgi izveidots un pasniegts e-mācību kurss e-vidē par MVU internacionalizāciju.

Projekta rezultāts:

Partneru augstskolās studiju plāni biznesa vadībā un uzņēmējdarbībā ir papildināti ar jaunā e-mācību kursa tematiem, plānots arī pārrobežu sadarbības gadījumu pieaugums ar MVU.

Projekta norise:

01.09.2015. - 28.02.2017.

Projekta kopējais budžets:

€256 692

ERAF finansējums:

€209 058

Projekta mājaslapa

Partneri:

Arcada University of Applied Sciences (Somija), Vadošais partneris
Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences (Igaunija)
TTK University of Applied Sciences (Igaunija)
Valmiera Business and Innovation Incubator (Latvija)
Vidzeme University of Applied Sciences (Latvija)

Projekta vadītāja:

Eija Kallstrom, Arcada University of Applied Sciences, Somija

Projekta vadītāja Vidzemes Augstskolā: Maira Leščevica

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI